תגיד האמנתי באללה ותדבוק ביושר

סופין בן עבדאללה ירצוהו אללה סיפר: אמרתי לנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום: הוי שליח אללה, תגיד לי משהו על האיסלאם שאני לא יכול לשואל עליו משהו אחר, שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום אמר: תגיד האמנתי באללה ותדבוק ביושר" (מסופר ע"י מוסלם).

סימן לשמירתו של האיסלאם על טובתו של האדם הוא נכונותו להבין את פסקי הדת שלו מאשר את דאגתו לענייני העולם; שכן הוא יודע כי ההתחייבות לאסלאם היא הדרך לישועה, ואת דרך הטובה ביותר לחיות בעולם הזה.

החבר הגדול הזה של הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום התאסלאם לאחר הקרב של חונין, הוא היה נחוש לבסס את דתו על בסיס היסודות הקבועים שלא קשה להבין או לשנן אותם, הוא הלך לאדם שמילות ופניני החוכמה תמיד בלשונו ובקש ממנו להגיד לו משפט קצר אשר אשר מקיף את היסודות של האסלאם כדי שיקח כגישה ואור להדריך אותו לדרך הנכונה של אללה יתעלה, ולאחר מכן יהיה לא צריך לשאול על משהו אחר מענייני הדת, בעת שהוא יודע כי שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום קיבל מעם אללה את הביטויים הקצרים והעשירים במשמעות, לכן זה לא קשה לו לסכם את האיסלאם בשבילו בכמה מילים בלתי נשכחות. 

Next article