1. Articles
  2. המצוות של שליח אללה עליו הברכה והשלום
  3. לתפוס חמישה דברים לפני בואם של חמישה דברים אחרים

לתפוס חמישה דברים לפני בואם של חמישה דברים אחרים

 

בן עבאס ירצוהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום אמר:" תנצלו חמישה דברים לפני בואם של חמישה דברים אחרים, החיים לפני המוות, בריאות לפני מחלה, הזמן הפנוי לפני להיות עסוק, בחורות לפני זקנה ועושר לפני עוני".

 

המשמעות של החדית' הזו ברורה כי משלבת את הטובות של העולם הזה לטובות דתיות למען כל אחד שמישם את ההוראןת הנזכרות בחדית', אין ספק בכך שהטובות של העולום הזה טמונות בהידבקות במצוותיו והוראותיו של שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום, והטובות של העולם הבא טמונות בטובתם של שניהם, בהתחשב בעובדה שהעולם הזה נחשב לחווה של העולם הבא, וזה לא יהיה כך אלא אם כן שהאסלאם היא השיטה והחוקה של העולם הזה.

 

החיים הם רק כמה נשימות במקומות מוגבלים  שמנותקות על ידי מוות בעת קבועה פעם שלא ניתן לקחת בחשבון.

 

האדם מתחרט על אובדן החיים בעניינים חסרי תועלת. עם זאת, החרטה לא תעזור לו או משחררת אותו מההתחיביותו שלו מלא את זכויותיהם של אנשים או הזנחת זכויותיו  של אללה יתעלה.

 

ההדרכה של האיסלאם היא להטיב במעשים בעולם הזה כדי להתכונן לחיים גדולים בעולם הבא, זהו אחד החסדים והסימנים של אללה יתעלה כדי לזרז את האדם לנצל כל שעה בעבודתו של אללה יתעלה.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day