אל תקוו את המוות בגלל אסון שפקד בכם

אנס ירצוהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכה ושלום אמר:"אל תקוו מוות בגלל אסון שפקד בכם, אם אין ביכולתו מה לעשות, אז הוא אומר: הוי אללה, תשמור על החיים של כל עוד החיים הם טובים בשבילי, והמית אותי כל עוד המוות יותר טוב בשבילי".

 

החדית' הזה מלמד אותו אצ הנימוסים עם אללה ישתבח שמו יתעלה ומעודד אותנו להיות מרוצים ושביעי רצון בכל ענייננו, ולהסמיך את כל ענייננו לאללה יתעלה גם בחיים ומוות, החדית' מזהיר אותנו מפני הפרעת הגבולות שנקבעו על ידי אללה יתעלה אפילו בבחירה למוות.

 

האדם מטבע שונא את המוות ואוהב את החיים, עם זאת, האדם אולי חווה משהו שגורם לו להרגיש נואש .ויראה כי חייו בעלום הזה ארוכים יותר מכדי שיכול לשאת, אז הוא מקווה

 למוות כדי לנוח מהמחלה הקשה הזו, האדם אינו יודע האם ימצא את הנוח לאחר המוות או לא, הוא עלול למות עם חטאים כבדים אשר לגרום לו לסבול את החום של האש בקברו וביום האחרון, אלוי אללה יתעלה יסלח לו על ידי חזרתו בתשובה ויעניק לו מעשים טובים אם יחיה, ואז הוא פוגש את אללה יתעלה כעבד מכובד ואללה יתעלה יגמול לו על הסבלנות שלו.

Previous article Next article