אללה אוהב את המיומנות והשלמות בכל דבר

אבו יעלי שדאד בן אוס ירצוהו אללה כי שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום אמר:" אכן, אללה רשם את המיומנות והשלמות בכל הדברים, אז אם אתה הורג, תהרוג טוב, ואם אתה שוחט, אז תשחט טוב, וכל אחד מכם חייב לחדד את הסכין שלו שלא יענה את בעל החיים ששוחט" (מסופר ע"י מוסלם).

 

המיומנות והשלמות נחשבות לבסיס שעליהן מבוססות כל הפסיקות והעקרונות המוסריים באסלאם, שהן קשורות לצדק, נאמנות ורחמים.

 

שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום התחיל לדבר עם המאמינים במצווה זו, שנחשב לדוגמה נפלאה לישום המיומנות והשלמות בכל מעשה שעושים, גם אם מעשה זה נדמה לאכזרי לכאורה.

 

הביטוי "אללה רשם את המיומנות והשלמות בכל הדברים" מציין כי השלמות נגזרה על ידי אללה, וכי כל הבריאה חייבים לישם אותה בכל מעשה או לעשות כמיטב יכולתם להגיע לדרגה זו. 

Previous article Next article