מי שמסוגל לעמוד בהוצאות הנישואין שיתחתן

עבדאללה בן מסעוד ירצוהו אללה סיפר: יצאנו עם שליח אללה עליו ברכה ושלום והיינו קבוצה של צעירים שלא יכולים לעמוד בהוצאות,הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "בני נוער מי שמסוגל לעמוד בהוצאות הנישואין שיתחתן כי זה יגן עליו מפזילה ומי שאינו מסוגל חייב לצום כי הצום מגן הוא".

 

 

שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום התעניין בצעירים ובני הנוער באופן מיוחד כי הם נחשבים לאנרגיה הפעילה והכוח המניע והכלים של המלחמה והשלום, גם כן הם נחשבים לאנשי ההווה והעתיד והם אשר ישיגו את התקוות והחובות החשובות ביותר.

 

 שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום נהג לפגוש אותם במקומות רבים, כמו גם הוא נהג לדבר אליהם כמו זה שמדבר לאנשים יקרים שלו.

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:"הנביא ראוי יותר להיות מגן למאמינים מאשר הם עצמם, ונשותיו אימהות להם, ושארי בשר יהיו ראשונים לרשת זה את זה – על-פי הרשום בספר אללה – לפני המאמינים והמהגרים, אלא אם כן תבחרו לנהוג בבעלי בריתכם בדרך ארץ. כזאת נכתב בספר"(סורת המחנות:6). 

Previous article Next article