1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. הו רוגרונג

הו רוגרונג

3565 2009/07/18 2024/06/14

הו רוגרונג

המזרחן הרוסי הו רוגרונג דיבר גם הוא על האיסלאם, הוא כתב בין היתר: האיסלאם הוא אשר הציב את העקרון של האחדות בין האומות
והאחווה האנושית בין העמים, ובכך האיר האיסלאם את הדרך לאומות השונות. לאמיתו של הדבר יש להודות כי לעולם לא ראיתי אומה פועלת לכינון האחדות כמו אומת מוחמד .

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day