1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. ד''ר נזמי לוקה

ד''ר נזמי לוקה

11513 2009/02/10 2024/05/22
Article translated to : العربية English

ד''ר נזמי לוקה*

 

מוחמד היה שונה בתכונותיו וסגולותיו מכל בני עמו, כל התנאים של הנביאים והשליחים נמצאו בו ונוסף לכך אומץ הלב של הגבור. על כל איש יושר לכבד במוחמד את זה .

האיסלאם אסר כל צורות ההתגשמות, כל עמי העולם נהגו לעשות ממלכיהם וגיבוריהם אלוהים. אחר כך נחשפו הנביאים גם לכך, רבים הם העמים שחשבו על הנביא שלהם שאין הוא בשר ודם, וייחסו לו תכונות אלוהיות. לכן הכחיש הקוראן את זה, אללה אמר : " אֱמור: אין אני אלא בן אדם כמוכם ואלוהים משרה לי " ( סורת המערה : 110 ).

רְאֶה כמה המילה ( כמוכם ) מעידה על כך שאין הוא אלא נביא בשר ודם, שווה לכל האנשים האחרים שהוא מטיף להם על האיסלאם, ובכך הוא הימנע מלהעלות את הנבואה מעל רמת האינושיות.

אפילו בפסוק אחר אללה אומר: " אם הימנעו להאמין לך, לא שלחנו אותך לפקח עליהם, עליך רק למסור " ( סורת המועצה : 48) . בפסוק הזה ברור הנביא עצמו מבין את גבולות המשימה שלו ( למסור ), ואין לו לחצות את הגבולות הללו. כמו כן אין לחסידיו להעלות אותו מעל משימה זו.

___________________________________________

*ד'ר נזמי לוקה, הוגה דעות נוצרי, חיבר על הנביא מוחמד שני ספרים, הם : " מוחמד... השליח והשליחות " ו" מוחמד בחייו הפרטיים " .

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day