1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. ההגירה לחבש והתאסלמות מלך הנוצרים שם

ההגירה לחבש והתאסלמות מלך הנוצרים שם

5063 2009/03/14 2024/06/25

 ההגירה לחבש והתאסלמות מלך הנוצרים שם

הוגה הדעות הצרפתי אטיין דינייה סיפר על התקופה הזו בחיי הנביא מוחמד , הוא אמר :

למרות שמוחמד שמח כי המוסלמים נשאו בסבלנות את העינוי , והחזיקו מעמד אלא שהוא חש צער לסבל שלהם . למרות גבורתם ואומץ לבם שנחשבו לסימן של עוצמה של האמונה שלהם אלא שהנביא מוחמד ראה שיש לשים קץ לסבל של המוסלמים , הוא הורה למוסלמים להגר לחבש ,כי לדעתו של הנביא מוחמד  שם חיו נוצרים שעובדים את אל אחד כמו המוסלמים , והמלך שלהם אלנגאצ'י הוא נחשב איש צדק וסלחנות .

אלנגאצ'י מלך נוצרי ישר , לעולם לא קפח אף אחד , המוסלמים חיו בחבש תחת חסותו של המלך הזה . לכופרים נודע כי המוסלמים הגיעו לחבש , הם שלחו משלחת לנגאצ'י על מנת להאיץ בו לגרש את המוסלמים מארצו , ולהסגירם למשלחתם של הכופרים . אולם המלך סירב להיענות לבקשתם כי ידע שהמוסלמים בגדר הצדק כששמע את פסוקי הקוראן המדברים על מרים אמו של הנביא ישוע , הוא התאסלם בפני געפר בן אבי טאליבּ שהגר גם הוא לחבש .

המוסלמים חיו שם עד לשנה השביעית אחרי ההג'רה לאל-מדינה , אחר כך עברו גם הם למדינה .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day