1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. פיתויי האישה וִלְמה מתכוונים באומרם שהאי—

פיתויי האישה וִלְמה מתכוונים באומרם שהאי—

Under category : ספקות ותגובות
23071 2009/03/31 2024/07/24
Article translated to : العربية English Nederlands

פיתויי האישה

וִלְמה מתכוונים באומרם שהאישה ניגשת בצורת שטן?

 

רבים תוהים מדוע האיסלאם מתאר את האישה כמקור פיתוי ? ולְמה מתכוונים כשאומרים שאישה ניגשת בצורת שטן ?

בראש ובראשונה עלינו לעמוד קודם על משמעות המילה
" פיתוי" . מילה זו הוזכרה בקוראן ובתורת הנביא מוחמד עליו השלום ביותר מהקשר אחד והיא רבת משמעויות. והמשמעות הרווחת ביותר היא המבחן.

הקוראן מתאר את כל מה שעובר על האדם בחייו כמבחן שהוא ניגש אליו, בין אם הוא יצליח ובין אם הוא ייכּשל. בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע.

וכך גם האישה לגבר. היא כמעין מבחן בחייו. או שיישבה בקסמיה וילך אחריה ויתרחק מקיום המצוות ויהיה איתה במערכת יחסים אסורה לפי הדת  או שיקיים את המצוות והאישה תיחשב בחייו לבת זוג אשר יקיים איתה יחסים כדין ודת אלוהים.

כך גם הגבר לאישה.

 

הגבר מהווה גם כן פיתוי ומבחן עבור האישה במהלך חייה. האם היא תעדיף את הגבר הנאה בעל ההון ולא מקיים מצוות אלוהים על פני הגבר פשוט שמקיים את מצוות אלוהים??! האם האישה תתפתה בכספו ובהונו של הגבר ותהיה איתו במערכת יחסים אסורה שבה הוא ינצל אותה להנאתו או שתדרוש את מערכת היחסים כדת ודין למרות שהיא עלולה לאבד אותו?

כך גם הבנים. הם מבחן להוריהם ופיתוי להם. כמה ההורה מוכן להשקיע למען בניו והאם השקעה זו תבוא על חשבון קיום המצוות או לצד קיומן?

האמת, כשאישה נחשבת למבחן היא כלל לא נפגעת ומעמדה לא ניזוק כלל. כאשר מבינים היטב את משמעות המילה فتنة " פיתנה "  ( פיתוי ) המוזכרת לגבי נשים בין היתר, ניווכח לדעת שכל דבר בחיים הוא מבחן וכך גם האישה.

 

הסוגייה השנייה היא הטענה שהאיסלאם מתאר את האישה כשטן. טענה זו אינה צודקת כלל וכלל. הרי הנביא מוחמד עליו השלום מתאר את הגברים כאחים לנשים. על כן, אם אישה נחשבת לשטן אז כך גם הגבר!

העובדה היא שאֶלֶה אשר רוצים לפגוע באיסלאם נהגו להפיץ טענות כאלו כדי למנוע האנשים מלהצטרף לשיירת המאמינה. האיסלאם העריך וכיבד את בני האדם, הן גברים והן נשים :
"האדרנו את כבודם של בני האדם, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם במיטבהדברים, והעלינו אותם מאוד מעל רבים מן היצורים שבראנו " ( סורת אל-איסראא : 70 ) .

אולם, הטענה הזו מתבססת על דברי הנביא מוחמד עליו השלום באומרו: " האישה ניגשת בצורת שטן, ועוזבת בצורת שטן, כי אם מישהו מכם השתוקק לאישה שיפנה אל אשתו וכך הוא לא יסטה מדרך הדת" . אויבי האיסלאם מפרשים את החדית' הזו בצורה בלתי הוגנת, ומאשימים את האיסלאם כי אינו מכבד את מעמד האישה ומתאר אותה כשטן .

 

ד"ר עבד אלחכּים סאדק אלפיתורי מפרש זאת :" אין בדברי הנביא מוחמד עליו השלום כל ביזוי או השפלה לאישה ולמעמדה באיסלאם. משמעות הדברים היא שהגבר מטבעו חושק באישה ומתענג מלהביט בה. ולכן, הסתכלות על אישה נחשבת לפיתוי, ופיתוי שמוביל למעשה אסור. לכן, תדמית האישה המושכת בדמותה החיצונית את הגבר ומפתה אותו ללכת אחריה דומה לפיתוי השטן לאדם בזממו לפתות את האדם לעשות את המעשים האסורים והחטאים שאלוהים אסר בכל תוקף.

דברי הנביא מוחמד עליו השלום מזהירים את הגבר מהפיתוי וגם כן את האישה מלצאת חשופה ללא כיסוי ולבוש צנוע. כי אם לא, היא תשא את אשמת הגבר שנפל בקסמיה וחטא לאחר מכן. דברי הנביא עליו השלום אף מייעצים לגבר החושק באישה זרה לחזור לביתו ולהיות עם אשתו במקום הבגידה והניאוף שהם אסורים בכל תוקף.

 

המסקנה שהאיסלאם מתאר את האישה כשטן היא מסקנה שגויה הנובעת מחוסר ידע על מעמדה של האישה באיסלאם. היו טקסטים שתיארו את הגבר כשטן בגלל מעשיו ולא רק את האישה. האדם אינו שטן אלא במעשיו וחטאיו דומה הוא למעשי השטן. לדוגמה הנביא מוחמד עליו השלום תיאר את הגבר או האישה המספרים לאחרים את מה שקורה ביניהם לבין בני זוגם במיטה, הם יידמו לשטן העושה את זממו בפומבי לעיני אנשים.

הדימוי בא להמחיש את רוע המעשה והחטא ולהדגיש את משמעויות המקרה.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day