1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. האם התפשט האסלאם באמצעות החרב ?

האם התפשט האסלאם באמצעות החרב ?

Under category : ספקות ותגובות
10403 2010/09/07 2024/05/26
Article translated to : العربية English Français

האם התפשט האסלאם באמצעות החרב ?
רבים הן הטענות המערביות שטוענות שהאסלאם התפשט במצעות החרב !!..למרות שעובדות ההיסטוריה החותכות בנוסף לעדות המדענים הלא מוסלמים הן ממזרח והן במערב שמפריכות את הטענות האלה ...
הקורבנות של כל המלחמות שקרו בעידן של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעשרים הגיע ל 386 ـ 203 מהכופרים וְ- 183 מהמוסלמים ....!! בעוד ש"וולטר" (1694 ـ 1778م) מנה את מספר הקורבנות של המלחמות הדתיות בין הקתולים לפרוטסטנטים באירופה בעשרה מיליונים – כלומר 40% מאזרחי מרכז אירופה .
כל הקרבות האסלאמיים היו נגד צבאות האמפריאליזם  הרומי והפרסי אשר שעבדו את המזרח הן מבחינה דתית, תרבותית, והן מבחינה לשונית ופוליטית במשך עשר מאות שנים.!! ולא אירע קרב אחד בין צבאות האיסלאם לבין צבאות מדינות המזרח ...בעוד שמספר הקורבנות של שתי המלחמות האמפריאלסטיות במערב –המלחמה הראשונה והשנייה –במאה העשרים בלבד הגיע ל שישים מיליונים!!
כאשר באו הנצחונות האסלאמיים שחררו את האדמה ושחררו את מצפונם של העמים ואת האמונות שלהם .... לאחר הרדיפה הדתית של הרומאים לנצרות המזרחית שנחשבת לתחילת ציון תאריך עידן החללים בכניסיות המזרחיות עד כה - בעוד שהאיסלאם העניק לאנשים האלה את החופש להחזיק בדת שלהם, זה מספיק לדעת כי אחוז המוסלמיים במדינה האסלאמית לאחר הנצחון האסלאמי לא עלה על 20% מכלל האוכלוסייה ...!! אחוזם של הלא מוסלמיים במדינה העות'מאנית  – מדינת  הח'ליפות העות'מאנית  - הגיע ל 49.8% מכלל האוכלוסייה!!
זה היה סתם מדגם של העובדות החותכות של ההיסטוריה. בעוד שעדויות המדענים הלא מוסלמים שמצביעים על התפשטות האיסלאם בשלום  ממלאות כרכים, למשל :
המזרחן האנגלי " ג'ורג' גמיל " (1697 ـ 1736) שתרגם את משמעויות הקוראן הקדוש לאנגלית אומר: "ההלכה של מוחמד זכתה בברכה חסרת תקדים בעולם ומי שמדמיין שההלכה הזו התפשטה באמצעות החרב רוּמה רמאות גדולה" .
המדען האנגלי " טומאס ארנולד " (1864 - 1920) שנחשב למדען הגדול ביותר שכתב את היסטוריה של התפשטות האיסלאם בספרו " הקריאה לאיסלאם " אומר: "הרעיון שהתנפץ שהחרב היה הגורם הראשי שאילץ את האנשים להמיר את דתם לאיסלאם הוא רעיון שוגה כי התיאוריה של האימונה האיסלאמית מתחייבת בסובלנות וחופש החיים הדתיים עבור כל חסידי הדתות האחרות. נאמר כי"יוסטיניאנוס" (483 - 565) הקיסר של האמפריה הרומית ציווה להרוג 200 אלפים קופטים בעיר אלכסנדריה, בנוסף לכך, וגם הרדיפות של יורשיו דחפו רבים לחפש מקלט במדבר" .
הנצחון האסלאמי העניק לקופטים חיים מבוססים על החופש הדתית שלא נהנו מהם מזה מאה שנים, אין כל הוכחה שאנשים אלו קיבלו את דת האיסלאם בגלל הרדיפות או הלחץ המבוסס על אי הסבלנות מצד השליטים החדשים, אלא ישנם קופטים רבים שהאמינו בדת האיסאלם לפני השליטה האיסלאמית כאשר היתה אלכסנדריה עיר הבירה של מצרים עדיין מתנגדת למוסלמים, הרבה קופטים עלכו בעקבותם של האחים שלם לאחר מכן בכמה שנים ."
זה הוא חלק מעדויות המדענים הלא מוסלמיים בנוסף לעובדות  ההיסטוריות שמגיבות על אלה שאומרים שהאיסלאם התפשט באמצעות החרב!! ומבהירות שאין כל קשר בין הטענות האלה לבין האמת, אביקטיביות או צדק.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day