1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. ההבדל בין חלק הירושה של הגבר והאישה

ההבדל בין חלק הירושה של הגבר והאישה

Under category : ספקות ותגובות
6306 2010/01/06 2024/05/30

יש במערב, ואפילו במדינות האיסלאם אנשים הטוענים שהאיסלאם מבחין בין הגבר לאישה, ובמיוחד בחלק הירושה של האישה .

לנשים באיסלם יש יחס הוגן וזכויות כמעט שוות ואלו שלא, הרי בורא עולם חכם החכמים ולא הטיל עלינו דבר אלא לטובתנו. לדוגמא חלק הבן בירושה כחלק שתי בנות, הרי הגבר שנישא משלם מוהר, מקים בית, מפרנס ונוטל על שכמו את כל האחריות מכל הבחינות, גם הדתית, מוטלת עליו.

האיסלאם בירך הנשים, אפילו הספר הקדוש שלו (הקוראן) שיבח כמה נשים, מביניהם אישתו של פרעה שחיבקה את הנביא משה עליו השלום בהיותו תינוק, ולקחה אותו כילד שלה, ואחרי השליחות שלו היא האמינה לו, ועמדה בפני בעלה הכופר .

הקוראן שיבח גם את מרים בת עמרן, אמו של הנביא ישוע עליו השלום, אפילו יש סורה בקוראן הקדוש על שמה של מרים, שהנביא מוחמד עליו השלום אמר שהיא העליונה מבין נשות גן עדן .

לכן עלינו להבין שהאיסלאם לא הפלה את האישה לרעה, אלא שהוא הבטיח לגבר את החלק המספיק לו בירושה בהתאם למצב הגבר מבחינה פיננסית – האיסלאם כופה על הגבר השלם לפרנס את משפחתו, ולא הרשה לאישה לעבוד אלא במקרה חירום, וכשלא תמצא מי לפרנס אותה, ולמרות ש האיסלאם אסר על הנשים את התנועה החופשית כמו הגברים אלא שהוא הרשה לה ללמוד, וגם ללמד, ובאותו זמן ציווה האיסלאם על הנשים לשמור על צניעות, מותר להן לחשוף רק את מה שהכרחי: פנים- ללא צוואר וידיים ואת כל השאר לא להבליט וגם זה רק בכדי להישמר, ולטובתן המלאה גם בכדי שלא יציקו להן וגם בכדי שלא לעורר יצר רע הנמצא אצל כל אדם, גם הישר ביותר.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day