1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. שיחה בין מורה אתאיסטי לבין תלמיד מוסלמי - פרק ראשון

שיחה בין מורה אתאיסטי לבין תלמיד מוסלמי - פרק ראשון

Under category : ספקות ותגובות
4085 2012/08/26 2024/06/14
הטקסט הבא הוא תרגום חופשי לספר " מי הוא הקוף" (Who is the Monkey ) אשר מדגיש את נכונות אימונת האיסלאם לגבי מקורו של האדם (היצור האנושי), הספר הזה חשוב מאוד לאלה אשר רוצים להבין את הרעיון של מקור החיים האנושיים באיסלאם, הספר הזה מוקדש לכל התלמידים והתלמידות. 
הסצינה הזו קורה באחד בתי הספר:
"תנו לי להסביר את סוגיית המידע עם אללה", המורה האתאיסטי לפילוסופיה עמד לתקופה קצרה בכיתת הלימודים, לאחר מכן ביקש מאחד התלמידים החדשים לקום ושאל אותו "האם אתה מוסלמי?".
 התלמיד השיב לו "כן, אדוני".
 המורה אמר "אז אתה מאמין באללה".
התלמיד ענה " כמובן, אדוני". 
המורה שאל: " האם אללה הוא טוב".
התלמיד השיב " כמובן, אדוני". 
המורה שאל " האם הכוח של אללה מוחלט? האם אללה יכול לעשות את הכל? ".
התלמיד השיב "כן".
המורה מחייך בעדינות וחושב לרגע.
המורה אמר "הנה אחד מכם אומר כי יש חולה במקום כלשהו, ואתה יכול לרפא את מחלתו, האם אתה יכול לעשות את זה? האם אתה רוצה לעזור לו? האם תנסה?".
התלמיד השיב " כן, אני אעשה את זה?"
המורה אמר "אז אתה טוב".
התלמיד השיב " אני לא אמרתי את זה". 
למה אתה לא אומר את זה? אז אתה עוזר לבן אדם חולה ומותש כל עוד שאתה יכול לעשות זאת, למעשה רובנו יכולים לעשות את זה אם כן יכולים לעשותו, אלא שאללה לא עושה את זה".
(אין תשובה).
המורה אמר " אללה לא יעשה את  זה .... הלא נכון? אח שלי הוא אדם מוסלמי אשר מת כתוצאה למחלת הסרטן אפילו לאחר שהתפלל לאללה כדי לרפא אותו ממחלתו, אז איך שאללה טוב? האם אתה יכול להגיב על זה?
(אין תשובה).
המורה הזקן הראה חמלה ורחמים על התלמיד ואמר "לא.. לא יכול לעשות את זה.. האם אתה יכול?".
המורה לקח לגימת מים מכוס על שולחנו כדי לתת כמה זמן לתלמיד החדש, ישנם צורך בתחום הפילוסופיה ללכת בשקט ולאט לאט עם החדשים.
המורה אמר "אז אנחנו חוזרים על מה שאמרנו קודם איש צעיר: האם אללה טוב?" 
 התלמיד אמר "כן,אדוני". 
המורה שאל "האם השטן טוב?". 
התלמיד אמר "לא". 
המורה שאל "מאיפה בא השטן?." 
התלמיד היסס ואמר: " אללה ברא אותו ".
המורה שאל: העובדה היא שאללה ברא את השטן....נכון?.
המורה העביר את ידיו על שער ראשו של התלמיד בעודו מראה חיוך שמביעה שביעות רצון, הנוכחים הבחינו בחיוכים של המורה בעודו אומר "רבותי ורבותיי אני חושב שנשקיע סמסטר נעים ומהנה". המורה פנה לעבר התלמיד המוסלמי ושאל אותו " הוי תלמיד תגיד לי: האם הרע קיים בעולם הזה? "
התלמיד השיב " כן, מורה". 
המורה אמר " הוא קיים בכל מקום, האם לא אללה ברא את הכל?"
התלמיד אמר "כן".
המורה שאל " מי ברא את הרע".
התלמיד לא השיב 
המורה שאל " האם המחלה, פריצות, שנאה, כיעור וכל הדברים הנוראיים קיימים בכל מקום בעולם?".
התלמיד אמר בעודו מתייסר "כן".
המורה שאל " מי ברא את כל הדברים האלה".
התלמיד לא השיב.
המורה צרח פתאום מול התלמיד ואמר " מי ברא את הדברים האלה? תגיד לי בבקשה". המורה מפסיק כדי להרוס את פניו של התלמיד המוסלמי בעודו אומר בקול כועס "אללה ברא את כל הרע ... האם זה לא נכון?".
  התלמיד לא השיב. 
התלמיד מנסה לעמוד בפני מבטו החד של המורה אלא שנכשל, המורה שתק לפתע כדי שיסתובב בפני תלמידי הכיתה כמו הברדסל הזקן הבטוח מעצמו, המורה חוזר על השאלה שלו בעוד שתלמידי הכיתה מוקסמים על ידי דבריו של המורה " תגיד לי .. איך זה יכול להיות שאללה הוא הטוב בעוד שברא את כל הרעים בכל זמן?". המורה הניע את ידיו בחלל האוויר כאילו שאוסף את כל הרמאות שבעולם.
"כל השנאה, האלימות, הכאב ,העינויים, כל המתים האלה ללא אשמה וכל הכעור והכאבים שמתפשטים בעולם  נבראו על ידי האלוה הטוב הזה, האם לא נכון ילד?"
התלמיד לא השיב.
האם אתה לא רואה אותם בכל מקום, המורה היסס לרגע בעודו שואל "לא?", לאחר מכן נטה לעבר התלמיד ולחש: "האם אללה טוב?".
התלמיד לא השיב.  
"ילד, האם אתה מאמין באללה?".
קולו של התלמיד נצרד ורטן בקול שבור " כן אדוני, אני מאמין בו", המורה הזקן הניד בראשו בעצב ואמר "המידע אומר שישנם לך חמישה חושים על מינת להבחין ולבדוק את העולם מסביב, האם זה קרה לך וראית את אללה?".
התלמיד השיב " מעולם לא ראיתי אותו אדוני".
המורה שאל " אז, תגיד לנו, האם שמעת את אללה?".
התלמיד השיב " לא אדוני, לא שמעתי אותו".
המורה שאל " האם נגעת, טעמת או הרגשת באלוה שלך? האם יש לך מידה של תפיסה חושית כלפי ריבונך?".
התלמיד לא השיב.
המורה אמר " תשיב בבקשה". 
התלמיד השיב "לא אדוני, אני לא עשיתי את זה, אני מפחד מאוד".
המורה אמר " אתה מפחד מזה ולא עשית אותו אף פעם?".
התלמיד השיב "כן אדוני".
המורה אמר " למרות זאת אתה עדיין מאמין בו".
התלמיד השיב"כן".
המורה אמר "זו היא האימונה, לפי כללי פרוטוקול הניסוי שניתן להוכיח אותו המידע אומר שריבונך אינו קיים, מה דעתך על כך ילד? איפה ריבונך כעת?".
התלמיד לא השיב. 
התלמיד המוסלמי ישב מבולבל ועייף כתוצאה לתפיסה הזאת, אלא שהעזרה והניצחון של אללה קרובים מאוד.
אדם מוסלמי אחר שמגדל זקן וחובש כובע מוסלמי שקל לזהות אותו על ידי הבגדים שלו הרים את ידיו ואמר " הוי מורה, אם אפשר לדבר לתלמידי הכיתה?".
הנקודה הראשונה באסכולה הדתית שלך היא שאללה לא קיים, ולכן היקום נברא על פי תיאורית הפיצוץ האדיר, בסופו של דבר יבוא האדם ליקום הזה על ידי תופעת האבולוציה, האם אין זו האימונה שלך, אדוני??
המורה אמר " זה לא צריך הרבה דיבורים, הראיות המדעיות שמעידות על הנכונות של תאוריה זו הן זמינות באופן מספיק, למה אתה מתכוון בדיבורים שלכם?".
המורה אמר "אין צורך למהר, תנו לנו להשתמש בהיגיון, שכל והטיעונים המדעיים הנכונים, לפני שנתחיל, אני רוצה לציין כי השתמשתי במילה "תיאוריה או דוקטרינה" כי פשוט ידעתי ללא צל של ספק כי  החסדים - הידע המזויף של החסידים שלכם- היו מפיצים  את האתאיזם בצורת הדת. התלמיד אמר למורה" יש לי שאלה אדוני, ישנם בעולם הזה, מיליונים של חומרי נפץ, תחמושת ופצצות, האם אי פעם שמעת שאחד הדברים האלה התפוצץ באופן אוטומטי, או שאתה מאמין כי למרות קיומם של כל הרכיבים האלה בארונות שלהם כי ישנם צורך למכשיר שגורם לפיצוץ, לכן צריך להיות שישנם שני דברים: ראשית, על ידי הדלקת גפרור או באמצעות פטיש או אקדח או יצירת ניצוצות חשמליים. לדוגמה, אם משהו אמר לך שהיה מחזיק בפצצה, הפצצה זו התפוצצה מאליה  וגרמה למותו של מישהו שישב לידו, האם זה אפשרי עבור  איש של מידע לקבל טענה תמימה כזאת?". 
המורה השיב "בהחלט לא למה אתה מתכוון?".
התלמיד אמר "אין ספק, אז אם אתה רוצה שנאמין כי המפץ הגדול - פיצוץ האדיר שאולי קורה מאליו ומבלי ללחוץ על ההדק או להצית גפרור או לעשות ניצוץ חשמלי, אז תסביר לנו איך זה יכול להיות שהפיגועים הקטנים ברחבי העולם קורים ללא כל התערבות מבחוץ, לכן כל הוכחה מדעית שאתה מציג בפנינו צריך להיות כפוף לניסוי  וההוכחה. 
המורה פתח את פיו אבל לא אמר כלום !
התלמיד הוסיף "זה בלתי אפשרי מבחינה מדעית שהדברים נוצרים מאליהם, למשל השולחן העשוי מהעץ הזה לא נוצר מאליו, זה צריך להיות שאחד האנשים יצר אותו אפילו העץ לא בא ליקום מאליו, אלא שבא מזרע שמשהו זרע אותו והשקה אותו במים, הזרע עצמו  בא ממשהו ולא נוצר מאליו, אדוני אתה יכול לומר לנו איך החומר המקורי בא ליקום, חומר אשר מטיפים מידע המזויף מדגישים שהוא הסוד הנסתר של הפיצוץ של המפץ הגדול, אשר יצר את המרכיב החי הראשון? למה לא הצליחו המטיפים שלכם לייצר את הרכיב  הזה במעבדה? .
המורה אמר "האדם צריך להיות נאיבי כדי לחשוב על יצירת הרכיב הזה מחדש, כיוון שהאנרגיה של המפץ הגדול היתה חזקה עד כדי כך שאנחנו לא יכולים להגיע אליה, אחרת אנחנו יכולים לייצר מחדש את אותה תופעה."
התלמיד אמר " אדוני, אתה לא סיפרת לנו מי יצר את המרכיבים הבסיסיים האלה, אתה לא יכול להגיד לנו  מי אשר לחץ על הכפתור או לחץ על ההדק או הדליק גפרור שהוביל למפץ הגדול, ומאין באה האנרגיה האדירה הזאת?,  הדבר הזה צריך מוח מדעי זה בנוסף למידה רבה של אימונה במטיפים ובמדענים של המידע הכוזב כדי שנוכל להאמין בפיצוץ של המפץ הגדול, האם אתה מצפה ממנו להתעלם מהעקרונות המדעיים האמיתיים ולהאמין באמונה עיוורת ובשטויות האלה?. 
המורה לא השיב.
אם זה לא מפריע לך, אדוני, אני אמשיך לדבר על תורת האבולוציה כפי שפוברקה על ידי מטיפי המידע המזויף. אתה מודע באופן ברור כי לא נמצא כל מאובנים  אשר מוכיחים את  הקשר הישיר בין האדם לבין קופים, וכי החיפוש עדיין מתמשך אחרי "החוליה החסרה".
המורה אמר "כן, אבל יש ראיות אחרות!". 
"אני מצטער להפריע לך, אדוני, אתה מכיר כי אין קשר ישיר, אתה צריך גם להכיר בכך שאין מאובנים כלשהם שמבהירים את שלבי הביניים והמעבר מן הקוף אל האדם, אדוני אני גם בטוח שאתה מודע  לזיוף של פילטדאון".
תן לי לרענן את זכרונך אדוני, המדענים גילו כמה מאובנים במקום שנקרא בשם פילטדאון באנגליה, שרידי המאובנים האלה הסבירו את כל המאפיינים שמטיפי המידע הכוזב חיפשו אחריהם בהיותם "החוליה החסרה" בשרשרת האבולוציה, הדבר הזה הניע את העולם כולו להאמין בזה, אפילו הספקנים השתכנו בזה, אלא לאחר ארבעים שנים התברר כי אחד המדענים של אגודת המטיפים המדעיים זיף את המאובנים כדי להיראות כאילו שהם  "החוליה החסרה", זה היה  בתור שקר גדול ועצום והונאה  אשר פוברק על ידי המטיפים שלכם כדי לשכנע את העולם כי "דת האתאיזם" היא האמת ולהוכיח כי האדם הוא צאצא של קוף!, אם תרצה הבהרות נוספות בנושא הזה, אתה יכול לקרוא את כתביו של פרופ " טוביאס " שמדרום אפריקה אשר  הבהיר את הפרטים של ההונאה הזו. "
(הפנים של המורה החווירו, ונותר ללא כל תגובה). 
התלמיד אמר למורה "במקרה של השיחה שלנו על זיוף, אדוני אתה יכול להסביר לנו מה היא" גניבה ספרותית"?
המורה השיב שהגניבה ספרותית היא לקחת את העבודה של מישהו אחר ולייחס אותה לעצמך ". 
התלמיד אמר "בדיוק, תודה אדוני, אם בעבר הטלת על עצמך את האחריות לעשות מחקרים כנים ומבריקים יותר, אז היתה מוצא כי מדינות המערב גנבו את כל החיבורים המדעים הכנים אשר נכתב על ידי המוסלמים ופיתחו והצמיחו את החיבורים האלה וייחסו אותם לעצמם בהיותם התגליות שלהם, הדבר שהוביל לרנסנס של המדע המערבי, אתה לא צריך לקחת את דברי בחשבון בעניין הזה,  פשוט אתה יכול להתכתב עם "המרכז ללימודים מדעיים" בהודו, אז הם ישלחו לך את כל הספרים שמטפלים בנושא הזה, הדבר שמוכיח את הנכונות של הנקודה זו. 
 (ברגע הזה  גברה מידת ההתעניינות של תלמידי הכיתה בדיבורים של התלמיד המוסלמי ובמהירות רשימת הכותרות).
"נחזור לתורת האבולוציה שפורסמה על ידי מטיפי המידע המזויף בעולם כולו,  הרעיון המרכזי של כל התיאוריות  שלהם הוא הרעיון של " הברירה הטבעית", זאת אומרת שכל הגזעים תאמו לשינויי הסביבה המבוססת על שינויי הצורה והתפקיד של חבריה, השינויים האלה עברו בזמן הזה לדורות הבאות, כדי לאפשר להם לשמור על חייהם, בעוד שהמינים שלא תאמו זה לזה נעלמו. דוגמה קלאסית לכך היא הדינוזאורים שלא הצליחו להתחרות עם בעלי החיים הקטנים יותר שהתפתחו בדרך נס. לכן נעלמו המינים האיטים והגדולים יותר. לכן בשלבים של הפיתוח נעלמו האיברים שאין להם כל תועלת כמו זנבות וטפרים ומסמרים הוחלפו הגזעים שוב בלי זנב ויש לו תמיכה תקוע .. ואת התוצאה הסופית היתה הופעתה של "האדם".
אתה מסכים עם התיאוריה הזו אדוני , הלא נכון?
המורה המסכן לא יודע אם הוא צריך להגיב כן או לא כי הוא לא היה בטוח מאיזו זווית תבוא ההתקפה הבאה!
תמהר אדוני, זו היא אבן הפינה של תורת האובולוציה אשר המדענים שלכם השתדלו לשתול אותה במוחם של המוני האנשים משוללי הבנה ותפיסה, אדוני בוא להשוות בין המידע המזויף לבין המידע האמיתי, אני מעלה את השאלה האם כל יצור אנושי כלשהו יצר כל מינים חיים חדשים במעבדה שלו על ידי השליטה שלו ושינוי הסביבה? אדוני אל תשכח כי המידע אינו מקבל את התיאוריות החומריות אם לא ניתן ליצר אותן מחדש. 
המורה לא אמר כלום. 
בעוד שהתלמיד הוסיף " בהחלט לא, למרות הניסיונות, אז תן לנו להתקדם קצת, אנו יודעים כי היהודים עשו את ברית המילה לצאצאיהם הזכרים בעת מוקדם לאחר הלידה שלהם. כמו כן, אנו יודעים שהיהודים קיימו את ברית המילה באופן קבוע מאז ימיו של  הנביא איברהים (עליו השלום), ואנו גם יודעים כי סוגים מסוימים של מחלות יכולים להשתנות, וגם הבן הזכר שיש לו נטייה טבעית לחלות בשטף דם שירש אותו מהוריו עלול למות כתוצאה לשטף הדם הזה וכי המחלה הזאת  לא עוברת לדור הבא .. אתה מסכים איתי, אדוני?
המורה הניד את ראשו בעודו מביע את הסכמתו וחושב שזה בתור נקודה לטובתו.
התלמיד הוסיף " אז תגיד לנו אדוני, מדוע לאחר אלפי שנים שבהם היהודים קיימו את ברית המילה לילדיהם למה לא נולד להם ילדים ללא  עורלה ? אפילו שעורלה לא נעלמה בעוד שעל פי התיאוריה של " הברירה הטבעית " שבה מאמינים המדענים שלכם אומרת שצריך להראות כמה סימנים המעידים על כך שישנם ניוון מתרחש במקום הזה .. אתה מסכים עם זה, אדוני? " 
המורה המסכן מפנה את מבטו קדימה בעודו לא יודע מה נפל על ראשו!.
"אדוני, האם יש לך ילדים?".
המורה מרגיש קצת נוחות של ממש לשנות את הנושא ומנסה לגייס חלק מהסודות הישנות שלו ".
 המורה אמר "כן, יש לי ילדים, שני בנים ובת" בעודו מחייך כשהוא מדבר על ילדיו.
התלמיד אמר "אדוני, האם הנקתה את הילדים שלך בגיל הילדות?".
המורה הוטרד קצת מהשאלה המוזרה הזאת ואמר "איזו שאלה טיפשית? בוודאי לא עשיתי את זה, אבל אשתי היא אשר הניקה את הילדים שלי".
 התלמיד השיב "אדוני האם מעולם שהמדענים שלכם גילו שישנם גברים שמניקים את הילדים?"
המורה אמר "זו עוד שאלה טיפשית, הנשים לבד הן אשר מניקות את הילדים". 
אדוני, אני בטוח  וללא צורך להוריד את הבגדים שלך  כי יש לך שני שדים כמו כל הגברים, מדוע לא נעלמו כל עוד שהם חסרי תועלת?  לפי התיאוריה של הברירה הטבעית אין תועלת לשדים של הגברים, אז היה צריך שייעלמו במשך אלפי שנים אדוני, התלמיד המוסלמי היה מדבר בשקט מבלי לצעוק או לבהות בפניו של המורה. 
התלמיד המוסלמי הניד את ראשו בעצב ואמר "אדוני, אחד הדברים אשר מעוררים הפלא הוא האופי שבו יכולים להבין את הצורך של הבדיקות והמבחנים כאשר אתה עורך את המבחנים והבדיקות האלה, אלא שאתה לא יכול להבין את  אותה חוכמה כאשר יעמיד אללה את האנשים במבחנים ובדיקות, למשל המקרה של האח שלך, אם הוא סבל את הנסיון של המחלה והתאזר בסבלנות ומת בעודו מאמין, אז התגמול והשכר שלו יהיו גדולים מאוד עד כדי כך שיקווה שהכאבים שלו היו כפולים מאה פעמים כדי להכפיל את שכרו. השכר הזה לא עלה על דעתו של בני אדם, למרבה העצר שהאנשים אשר מתנגדים למבחנים של אללה לאנשים הם בתור אנשים שאינם מבחינים את התגמול הנצחי שמחכה לבני האדם אשר עוברים במבחנים האלה. 
המורה אמר "האם אתה ראיתה את גן עדן? האם אתה נגעת בגן עדן?, האם הרחתה את הריח של גן עדן?, האם שמעת אותו? לפי הכללים של הפרוטוקול הנסיוני שניתנים להוכחה גן העדן שלך אינו קיים בכלל".
התלמיד הוסיף "אנחנו נתייחס לנקודה לאחר מכן בעזרת השם, עכשיו תגיד לי מורה שלי האם החום הגובה קיים? כן החום קיים, האם הקור קיים? – כן, הקור קיים – לא הקור לא קיים אדוני". 
המורה הביט לתלמיד בבלבול בעוד שהתלמיד המוסלמי מסביר:
אתה יכול לקבל הרבה חום אפילו שאתה יכול לקבל חום עצום מאוד (superheat) והחום הלבן (mega-heat) או להפך ישנם  מעט חום או אין לך חום בכלל  בעוד שאי אפשר לקבל לא משהו שנקרא בשם "קור" שיכול להיות ברמה של 458 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. האוויר לא חם, לא, אנחנו לא יכולים להמשיך מעבר לכך, הקור לא קיים אחרת היה ביכולתנו ללכת מעבר 458 מעלות צלזיוס, אדוני, אתה לא רואה כי "הקור" הוא סתם מילה  אשר משקפת את העדרו של החום, אנחנו לא יכולים למדוד  את הקור בזמן שאנחנו יכולים למדוד את החום ביחידות תרמיות כיוון שהחום נחשבת לאנרגיה בנוסף שהקור אינו ההפך של החום אלא העדר החום ".
התלמיד המוסלמי המשיך ואמר " אדוני, האם החושך קיים ?".
המורה השיב "איזה שאלה טיפשית, זה אינו אלא הלילה ולא החושך בכלל. למה אתה מתכוון?".
התלמיד אמר "אז אתה אומר שהחושך קיים?".
 המורה השיב "כן".
"אדוני אתה טועה שוב, החושך אינו עצם אלא שנחשב להיעדרו של משהו, החושך הוא העדרו של האור, זה דבר אפשרי שמישהו יכול לראות אור חיוור, אור רגיל, אור בוהק, אלא שבמקרה שאין אור באופן קבוע, אז אין שום דבר, זה מה שנקרא בשם "החושך" הלא נכון?, זוהי ההגדרה שבה אנו משתמשים כדי להגדיר את המילה הזאת, העובדה אומרת כי החושך אינו קיים ואם היה קיים, אז האדם יהיה מסוגל ליוצר החושך בצורה חיובית ולהפוך את השחור לשחור יותר בנוסף לכך האדם יהיה מסוגל לקבל אותו במיכל, אדוני, האם אתה יכול למלא לי מיכל בחושך ?".
המורה אמר לתלמיד " תן לנו לדעת מה היא התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה?".
"כן אדוני, הרעיון שאני מסביר הוא שהפילוסופיה לקויה מההתחלה, ועל כן המסקנה שהגעתה אליה בהכרח לא נכונה מבחינה מדעית".
 
Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day