1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Het gebed (salah)

Het gebed (salah)

1618 2014/02/05 2024/05/18

Een grote samenkomst van gelovigen die knielen aan God, de Verhevene, in een unieke reeks, wat duidelijk wijst op hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem.


Het gebed is een middel waarmee een dienaar de relatie tussen hem en zijn Heer in stand houdt. Tijdens het gebed, converseert hij privé met zijn Heer, waarbij hij zoekt naar Zijn vergeving en Hem vraagt om hulp en begeleiding.


Er zijn vijf gebeden die dagelijks moeten worden uitgevoerd. Mannen moeten dit in de Masjid (moskee) in een congregatie doen, behalve diegenen die een geldig excuus hebben. Op deze manier kunnen de moslims elkaar leren kennen en worden de banden van liefde en eenheid die hen bij elkaar houden gebouwd, onderhoudt en versterkt. Zo kunnen ze weten wat de dagelijkse toestand van hun medemoslims is.


Als iemand niet aanwezig is en vermoedelijk ziek is, dan bezoeken zij hem, en als blijkt dat hij tekort doet aan een aantal van zijn verplichtingen, adviseren zij hem. Alle sociale verschillen, zoals klasse, ras en afkomst, worden buiten beschouwing gelaten. Alle moslims stellen zich naast elkaar op in rechte rijen, ze nemen allemaal op hetzelfde moment dezelfde richting aan (Makkah).


Allen worden als gelijken beschouwt, met betrekking tot hun onderwerping aan Allah

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day