1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het naar de Meszjid (moskee) gaan

De Soenna’s van het naar de Meszjid (moskee) gaan

54150 2007/11/30 2024/07/23

de soenna’s van het naar de meszjid (moskee) gaan

 

1-    vroeg naar het gebed gaan: de profeet (vzzmh) zei: "als de mensen zouden weten hoeveel profijt ze kunnen hebben van de “edhèn” (oproep voor het gebed) en bij degenen te zijn die in de eerste rij staan bij het gebed, dan zouden ze er om loten of om gokken als er geen andere manier zou zijn. en als ze weten hoeveel giften ze krijgen voor het vroeg arriveren in de moskee, dan zouden ze er om wedijveren. en als ze eens wisten hoeveel weldaad er in het fajr (fezjr) gebed en het ‘aishaa (nachtgebed) is, dan zouden ze er zelfs kruipend naar toe gaan."  (overeenkomstige hadith als correct bevonden door de verschillende overleveraars).

 

2-     de doe'aa (smeekbede) bij het binnengaan van de meszjid: " o allah, verlicht mijn hart, verlicht mijn spraak, verlicht mijn gehoor, verlicht mijn begrip en zegen me met licht van achteren, van voren, van boven en van beneden en bedek me helemaal met licht." (verteld door imam muslim)

 

 

3-     lopen met plechtigheid: de profeet (vzzmh) zei: "wanneer je de oproep voor het gebed hoort, loop dan met plechtigheid naar je gebed …" (verteld door al bukhari en imam muslim)

 

4-     ga lopend naar de meszjid: geleerden zijn ervan overtuigd dat het soenna is om de pas korter en vlug te maken om zo meer verdiensten uit het aantal stappen te halen, omdat de profeet (vzzmh) zei: "weten jullie wat jullie zonden uit kan wissen en jullie geloof kan versterken? ze zeiden:”nee”. daarna noemde hij een aantal andere punten in toevoeging aan “het lopen naar de moskee” … (verteld door imam muslim)

 

 

5-     de doe'aa bij het binnengaan van de meszjid: altijd wanneer je de moskee binnengaat geef je de begroeting aan de profeet (vzzmh) en zegt daarna: "o allah, open uw poorten van genade voor mij." (verteld door an nasa'i, ibn majah, ibn khozaimah and ibn hibban).

 

6-     de meszjid binnengaan met het rechterbeen: anas ibn malek (moge allah tevreden overhem zijn) zei: "het is soenna om de meszjid binnen te gaan met je rechterbeen en te verlaten met je linkerbeen." (al hakem en adh- dhahaby zijn het er over eens dat dit correct is volgens de overlevering van imam muslim).

 

 

7-     probeer in de eerste rij te staan: "als mensen zouden weten hoeveel profijt er voor hen is in de ‘edhèn’ (oproep tot het gebed) en bij degenen te zijn die in de eerste rij in het gebed staan, dan zouden ze er zelfs om loten of gokken als er geen andere manier zou zijn….. " (overeenkomstig als correct bevonden door verschillende overleveraars).

 

8-     de doe'aa bij het verlaten van de meszjid: "wanneer je vertrekt, zeg dan: “o allah, ik vraag uw schenking." (verteld door imam muslim; en an nasa'i voegde eraan toe dat de begroeting aan de profeet (vzzmh) wordt aanbevolen.

 

 

9-     de meszjid verlaten met het linkerbeen voor: hierbij refererend aan bovengenoemde overlevering vananas ibn malek(moge allah tevreden over hem zijn).

 

10- het begroetingsgebed van de meszjid: "wanneer je de meszjid binnengaat, ga dan niet zitten voordat je een gebed van twee rak’aa hebt verricht." (overeenkomstige als correct bevonden door verschillende overleveraars).

-          imam ash shafi'ie zei:het begroetingsgebed is juist, zelfs in de niet aanbevolen tijdstippen van het gebed.

-          al hafedh said:alle geleerden waren het erover eens dat het begroetingsgebed een echte soenna is.

-          het totaal van al deze soenna”s voor een moslim die alle vijf de gebeden in de meszjid verricht is vijftig soenna’s.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day