1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. אמת הנבואה

אמת הנבואה

 

אמת הנבואה

אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא בעולם הזה כל הדברים הנחוצים לאדם. נולד ויש לו עיניים לראות בהן, אזניים לשמיעה, אף לנשימה ולהריח, כוח הנגיעה בעור לחוש, הרגליים להליכה, הידיים לעבודה, המוח לחשיבה, ושאר האברים האחרים בגופו הקטן. אללא ישתבח שמו העניק לו כל הדברים האלה למלא כל מצרכיו. כאשר בא לעולם הזה ומתחיל את חייו בו, מוצא לפניו אין ספור מהמחיים, יש האוויר, המים, האור, החום, והחלב בשדי האם. האהבה בלבבות ההורים וקרובי המשפחה ועוד. וככל שהוא יגדל, יירבו הסבות לעשות את כל מצרכיו בעולם, כאילו ברא את כל הכוחות הרבים שבשמים והארץ אך ורק לשגשוגו, ולשרת אותו לבדו.

אחר כך, לך כמה צעדים קדימה, תמצא שאללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לבן האדם את כל צורכיו מן הכשרונות והכוחות לעבוד בעולם הזה. יש לכל אדם פחות ויותר מכוח הגוף והשכל, כוח הבינה ופקיחה והגות.

לאללה בבריאותו היקום והאנשים בצורה חוכמה מסויימת, שיש להכיר שהוא האחד והיחיד שיכול לעשות את זה; הוא אינו משווה בין האנשים בחלוקת כל הכשרונות ביניהם, ואם הוא השווה ביניהם בחלוקה, אף אחד מהם לא ייזקק לשני ולא יתעניין בו. לשם כך אללה יתעלה אמד את כל הכשרונות והבינות שנזקק להם המין האנושי, וחילק אותם בין כל האנשים, לא עשה חלקו של זה באחת הכשרונות כחלקו של האחר.

על כן אתה רואה שכמה אנשים עולים על האחרים בכוחם הגופני, יש אשר יש להם פקיאות באימנות מסויימת או מלאכה אינה נמצאת אצל אחרים, יש אלה שיש להם תבונה ושכל וכושר הבנה שאינם נמצאים אצל אחרים, ויש זה שיש לו נטייה לחיים צבאיים בטבעו, וזה שנולד בכשרון מסויים בשליטה, אחרים  נולדו בכוח בלתי רגיל בריטוריקה, וישנם שנולד ובו יכולת ריטורקית אינה נמצאת אצל איש אחר, יש החד בחשיבה במתמתיקה, ויכול לפענח בקלות הרבה דברים נוראים, מפליא את העולם בהמצאותיו, הפקי בחוק, ובמהירות יכול לחדור לעניינים שאחרים אינם יכולים להגיע אליהם במשך הרבה שנים. כל אלה מתנה מאללה נותן למי יבחר מעבדיו. אין איש יכול להמציא בעצמו את הכשרונות האלה בנפשו, ואי אפשר שתהיינה בו הלמידה וגדול, אבל אלה כשרונות נולדים עמו, אללה ייחד בה בחוכמתו מי שירצה בו מעבדיו.

אם תעיין בכל הכשרונות אצל האנשים, תדע שלאללה חוכמה נעלית בדבר הזה, כאשר עשה בהם כל כשרון במדת נחיצות המין האנושי אליה. עשה החיילים וגם כן החקלאיים, הנגרים, הברזילאים והתופרים, ושאר האמנות האחרות שאף אחד אינו יכול לספור. בעלי הכשרונות המדעיים והשכליים, כשרונות המדינאים והמנהיגים, קטנים במספרם מאלה, הם הקטנים מכל אלה אשר להם עליונות ופקיאות נפרדת באמנות מסויימת, זאת כדי שפעולותיהם מספיקים לאנושות למאות דורות, מאשר דומיהם באמנות שונות .

אבל האם די לאנושות בעולם הזה, שיימצאו מאומנים באמנות ההנדסה, המיטמטיקה, הכימיה, החוק, הפוליטיקה והכלכלה ועוד מהאמנות האחרות ?

התשובה :: לא, חסרת לנו דוגמה יותר חשובה, חסר לנו האדם שיכול לחזק אותנו, להדריך אותנו לדרך הישר של אללה. אכן כל מדען באמנות האלו, ידריך אותנו כדי לדעת חלקו בעולם הזה, ומה היא הדרך להשתמש בו, אבל אנחנו זקוקים יותר למי שיראה לנו מי בעל היקום הזה ?

מי אשר העניק לנו כל מה שבשמים ובארץ?

מה הם הדברים המרצים למעניק הזה?

אכן השכל האנושי מסרב להשתכנע שאללה ישתבח שמו, אשר ברא לאדם הגדול והקטן במצרכיו בעולם הזה, ישכח את הצורך הזה של האדם ולא אכפת לה מראש. זה לעולם לא יהיה, כי אללה ברא בין האנשים אישים יש להם נכונות גדולה לדעת אותו בעצמם, העניק להם מדע הדת והמוסר והשריעה, והורה להם שילמדו אותה לכל הבריות בעולם הזה. האנשים האלה הם אשר מכנים אותם שליחי אללה ונביאיו תפילות אללה ושלומו עליהם כולם.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day