De Soenna’s van het Witr gebed

de soenna’s van het witr gebed

  (het witr gebed betekent het laatste gebed ‘s nachts waar men mee afsluit, een gebed van een oneven aantal rak̒ aa's)

 

1- het is soenna, voor degene die het nachtgebed af wenst te sluiten met drie witr rak’aa’s, om na al-fatiha te lezen:

soerat al a'laa no. 87 (sabbiĥi asma rabbika al-'a`lá) in de eerste rak’aa,

soerat al kafiroen no.109 (qoel yā 'ayyoehā al-kāfiroena) in de tweede rak’aa,

en soerat al ikhlaas no 112 (qoel hoewa allāhu 'aĥaddon) in de derde rak’aa, zoals is verteld door aboe dawoed, at tirmidhi en ibn majah.

 

2- het is soenna om te zeggen, na het beëindigen van het witr gebed: “subhaanal-malikil-quddoosi- d.w.z. lof zij aan de heer, de heilige”, drie keer. bij de derde keer, is zoals door ad-dar qotni is verteld, soenna om de stem te verheffen en te verlengen en te zeggen: “rabbil-malaa'ikati warroohi- d.w.z. heer van de engelen en de geest”, authentiek verklaard door al-arna'oet, en verteld door aboe dawoed en an-nasa'i. 

 

Previous article Next article