1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Het eenvoudige leven van Mohammed (VZZMH)

Het eenvoudige leven van Mohammed (VZZMH)

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
59319 2007/12/24 2024/05/19
Article translated to : العربية English Français Deutsch 中文

wanneer we het leven van mohammed (vzzmh) voor zijn missie als profeet en nadat hij met deze missie begon vergelijken, zullen we de conclusie trekken dat het onlogisch is te denken dat mohammed (vzzmh) een valse profeet was, die een profeet beweerde te zijn om er financieel beter van te worden, of prominent, roemvol of machtig te worden.

voor zijn missie als profeet had mohammed (vzzmh) geen financiële beslommeringen. als een succesvolle en befaamde handelaar genoot mohammed (vzzmh) een toereikend inkomen, hij was welgesteld. na en door zijn missie als profeet was hij het materieel gezien heel wat slechter af. om dit te verduidelijken, zullen we enkele ahadith (overleveringen) over zijn leven doorlopen:


aisja (moge allah tevreden over haar zijn), mohammed’s vrouw, zei: "o mijn neef, we namen binnen twee maanden drie nieuwe manen waar, zonder een vuur in de huizen van de profeet aan te steken (om een maaltijd klaar te maken)". haar neef vroeg: "o tante, wat heeft jullie geholpen het te doorstaan?" ze zei: "de twee zwarte dingen, dadels en water, maar de profeet (vzzmh) had een aantal ansaar (helpers: metgezellen van de profeet uit medina) buren die kamelen hadden die melk gaven, en ze zonden de profeet er wat melk van". (boechaari en moeslim)

- sahl ibn saad, één van de metgezellen van de profeet mohammed, zei: "de profeet van allah zag geen brood gebakken van fijn meel vanaf de tijd dat allah hem (als een profeet) zond tot hij overleed".(boechaari en tirmidhie)

- aisja zei: "de matras van de profeet (vzzmh) waar hij op sliep, was gemaakt van leer opgevuld met vezels van dadelpalmen.” (boechaari en moeslim)

amr ibn al-harith, één van de metgezellen van de profeet mohammed , zei dat toen de profeet (vzzmh) overleed, hij geen geld noch iets anders achterliet behalve zijn witte muilezel, zijn wapens en een stukje grond dat hij als liefdadigheid weggaf.(boechaari en mosnad ahmad)

de profeet mohammed (vzzmh) leefde dit zware leven tot zijn dood, hoewel de schatkist van de moslims tot zijn beschikking stond, het grootste gedeelte van het arabische schiereiland voor zijn dood al moslim was en de moslims, na achttien jaar van zijn missie, overwinnaars waren.

is het mogelijk dat de profeet mohammed (vzzmh) het profeetschap zou hebben opgeëist vanwege status, grootheid en macht? het verlangen om te genieten van status en macht wordt vaak gekoppeld aan lekker eten, elegante kleding, imponerende paleizen, kleurrijke bewakers en onbetwistbare autoriteit. welke van deze indicaties zijn van toepassing op de profeet mohammed? een vluchtige kijk op zijn leven kunnen deze vraag helpen beantwoorden.

ondanks zijn verantwoordelijkheden als profeet, leraar, staatsman en rechter, melkte de profeet mohammed zijn geit, herstelde zijn kleding, repareerde zijn schoeisel, hielp in de huishouding en bezocht armen en zieken. hij hielp ook zijn metgezellen bij het graven van een greppel door samen met hen zand te verplaatsen. zijn leven was een verbazingwekkend voorbeeld van eenvoud en bescheidenheid.de metgezellen van de profeet mohammed (vzzmh) hielden van hem, respecteerden hem en vertrouwden hem onvoorwaardelijk. hij (vzzmh) bleef benadrukken dat ze zich alleen tot allah moesten richten in aanbidding en niet tot hem. anas, één van de metgezellen van de profeet mohammed (vzzmh), zei dat er geen andere persoon was van wie ze zoveel hielden als de profeet mohammed (vzzmh), toch stonden ze niet voor hem op als hij naar hen toe kwam, zoals anderen doen voor mensen met een sterke persoonlijkheid.

lang voordater enig zicht was op succes van zijn islamitische missie en aan het begin van een lang en pijnlijk tijdperk van marteling, lijden en vervolging van mohammed(vzzmh) en zijn volgelingen, ontving hij een interessant aanbod. een afgezant van de ongelovige leiders; otba, kwam naar hem toe en zei: "... als je geld wilt, kunnen wij genoeg geld voor je inzamelen, zodat je één van de rijksten wordt. als je leiderschap wilt, dan nemen we je als onze leider en zullen nooit een zaak besluiten zonder jouw goedkeuring. als je een koninkrijk wilt dan zullen we je tot onze koning kronen." er was alleen één concessie vereist van de profeet mohammed (vzzmh) in ruil voor datgene wat zij hem boden; namelijk, dat hij het oproepen tot de islam en het aanbidden van allah zonder enige deelgenoot op zou geven. zou dit aanbod niet erg aantrekkelijk zijn voor iemand die uit is op wereldlijk voordeel? twijfelde de profeet mohammed (vzzmh) toen het aanbod werd gedaan? wees hij het af als een overeenkomst strategie om de deur open te houden voor een beter aanbod? het volgende was zijn antwoord:{ "in naam van allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle} en hij reciteerde (aan otba) de verzen van de koran 41:1-38. hieronder zijn een aantal van deze verzen:
"een openbaring van (allah) de meest barmhartige, de meest genadevolle; een boek waarvan de tekenen duidelijk zijn uiteengezet; een qur'aan in het arabisch, voor lieden die kennis hebben, als verkondiging van goed nieuws en waarschuwing, doch de meesten van hun wenden zich af, daar zij niet luisteren." (koran, 41:2-4)

bij een andere gelegenheid en als reactie op het verzoek van zijn oom om te stoppen mensen op te roepen tot de islam, was het antwoord van profeet mohammed beslist en oprecht: "ik zweer bij de naam van allah, o oom, dat als zij de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linkerhand in ruil voor het opgeven van deze zaak (d.i. mensen oproepen tot islam), ik nooit zal ophouden totdat allah het maakt tot een overwinning of als ik het leven verlies bij het verdedigen ervan".

 

mohammed (vzzmh) en zijn volgelingen ondergingen niet alleen vervolging, dertien jaar lang, maar de ongelovigen probeerden mohammed (vzzmh) ook een aantal keren te vermoorden. eens probeerden ze hem te doden door een grote kei die nauwelijks te tillen was op zijn hoofd te gooien. een andere keer probeerden ze hem te doden door gif in zijn eten te doen.
 

wat zou zo'n leven van lijden en opofferingen kunnen rechtvaardigen, zelfs nadat hij volledig over zijn tegenstanders had gezegevierd? wat zou de bescheidenheid en nobelheid kunnen verklaren, die hij op zijn meest glorieuze momenten tentoonspreidde toen hij nadrukkelijk beweerde dat zijn succes alleen te wijten is aan de hulp van allah en niet aan zijn eigen talent?

 

 zijn dit de eigenschappen van een op macht beluste of een egoïstische man?
 

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day