1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Een aantal leringen van de Profeet

Een aantal leringen van de Profeet

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
32783 2007/12/28 2024/04/16
Article translated to : العربية English हिन्दी

er is een grote verzameling van de denkbeelden, gedachtes, instructies, leringen, overtuigingen, zedenleer, manieren en principes van de profeet. de grootheid en roem van de islam berusten op deze idealen. we zullen hier slechts een deel van opsommen.

purificatie van jezelf

1. wijs is degene die zichzelf als nietig beschouwt, en daden verricht die hem na zijn dood tot nut zullen zijn; dwaas zijn degene die door zijn verlangens wordt beheerst en allah’s genade en zegen verwacht.
2. de sterke man is degene die zichzelf beheerst, niet degene die zijn tegenstander neerhaalt.
3. voldoening is als een schatkist die niet leeg raakt.
4. afstand doen van het onbelangrijke is zeer vroom.
5. advies is een zaak van vertrouwen, en een foute instructie is schending van vertrouwen.
6. het stoppen met slechte of kwaadaardige zaken is ook een liefdadigheid.
7. bescheidenheid is een tak van het geloof.
8. gezondheid en gemak zijn zegeningen die niet aan iedereen zijn toebedeeld.
9. gematigd uitgeven staat gelijk aan de helft van iemands inkomen. (uitgeven met verstand staat gelijk aan de helft van iemands inkomen).
10. zorgvuldig denken is wijsheid.
11. degene die zijn beloftes nakomt is rechtschapen.
12. wijsheid is de grootste rijkdom.
13. goed spraakvermogen is menselijke aantrekkelijkheid.
14. onwetendheid is de grootste beperking.
15. een betrouwbaar iemand is rechtschapen.
16. liefde is niet zo doeltreffend als goede manieren.
17. bescheidenheid verhoogt iemands positie.
18. het geven van aalmoezen leidt niet tot vermindering van rijkdom.
19. spot niet met je broeder anders zou jou hetzelfde kunnen gebeuren.
20. slechte manieren bederven goede kwaliteiten net als azijn honing bederft.

gehoorzaamheid aan de ouders

1. allah is tevreden wanneer de vader tevreden is. allah is ontevreden wanneer de vader ontevreden is.
2. van alle verrichte daden is het gebed op tijd verrichten het beste, de tweede in belangrijkheid is gehoorzaamheid aan de ouders.
3. de grootste zonden zijn polytheïsme, ongehoorzaamheid aan de ouders, valse getuigenis afleggen en leugens verspreiden.

omgang met familie

"familiebetrekkingen"[ in het arabisch- rahiem] is afgeleid van "meest weldadige" [in het arabisch- rahmèn]. degene die de familiebetrekkingen onderhoudt is dicht bij allah en degene die familierelaties verbreekt is door allah verlaten.

grootbrengen van dochters

1. degene die twee of drie dochters of zusters grootbrengt en onderwijst met godsvrees, zal naar het paradijs gaan (zelfs als het aantal slechts één is).
2. grootbrengen van dochters is een beproeving; degene die er in slaagt zal van de hel worden bespaard.

grootbrengen van wezen

degene die wezen grootbrengt zal bij mij (de profeet vrede zij met hem) zijn als twee vingers van een hand (in het hiernamaals).

gehoorzaamheid aan de heersers

1. de heerser moet worden gehoorzaamd op aarde.
2. zelfs wanneer een slaaf jouw heerser zou worden, moet je hem gehoorzamen.
3. koningdom is niet verloren door ongeloof, maar door tirannie.

vriendelijkheid

degene die niet barmhartig en vriendelijk is kan geen barmhartigheid verwachten.

het kwaad van bedelen

1. degene die bedelt verzamelt (helle)vuur voor zichzelf, of het nu veel of weinig is.
2. de slechtste persoon is degene die in de naam van allah bedelt en nog steeds niks ontvangt. bedel niet in het belang van allah. het is beter om allah zelf te vragen.

samenwerking

1. degenen die niet aardig zijn tegen jongeren en de ouderen niet respecteren, horen niet bij ons.
2. wees aardig tegen de mensen op aarde en allah zal genadig zijn in de hemel.
3. door vriendschappelijkheid en sympathie zijn moslims als een gebouw waarvan de stenen elkaar onderling versterken.
4. elkaar vrolijk ontmoeten, praten over goede eigenschappen, mensen weerhouden van slechtheid en corruptie, de juiste weg wijzen aan degenen die de weg kwijt zijn, mensen met een slecht zicht leiden, doornen/takken, stenen en beenderen van de weg verwijderen, en water uit een put halen voor iemand anders, zijn allemaal goede daden.
5. het groeten van mensen en de armen te voeden, het gebed s’ nachts te verrichten wanneer iedereen slaapt, zijn de goede tekenen van islam.
6. slechts beleefde mensen zullen vlak bij me en mij lief zijn op de dag des oordeels. ik heb een afkeer van en ben afstandelijk van degenen die ongemanierd zijn. ik heb tevens een hekel aan mensen die onzin vertellen, op een onverantwoorde manier discussiëren en trots op zichzelf zijn.
7. gerieflijk leven is niet arrogantie. arrogantie is het neerkijken op mensen en het verwerpen van de waarheid.
8. houd van alles ; de halve wijsheid schuilt hier in.
9. gedraag je niet alleen maar goed als anderen zich goed gedragen doe geen kwaad als een ander dat doet. in plaats daarvan moet je proberen je goed te gedragen bij degenen die zich goed tegenover jou gedragen en geen kwaad te doen als zij dat zouden doen. (geen kwaad met kwaad vergelden)

de belangrijkheid van het leren

1. degene die naar kennis streeft vindt gemakkelijker de weg naar het paradijs.
2. kennis opdoen is een verplichting van iedere moslim.
3. het zoeken naar kennis is vergoeding voor gedane zonden.
4. opdoen van kennis is belangrijker dan devotie en extra gebeden.
5. kennis en wijsheid zijn jouw verloren schatten; zoek ze dan ook overal.
6. degene die zijn kennis verbergt zal met vuur worden geketend.
7. er is niets beter in de wereld dan het verzamelen van kennis en geduld.

de behandeling van knechten, vrouwelijke bediendes en bewakers

1. mannelijke en vrouwelijke bediendes zijn als jullie broeders en zusters. allah heeft hen onder jullie toezicht geplaatst. ze moeten gelijke behandeling in eten en kleding worden gegeven. er moet niet meer van hun worden verlangd dan wat ze aan kracht en capaciteit kunnen geven. bij moeilijke taken moet hen assistentie en steun worden verleend.
2. het in vrijheid stellen van slaven of slavinnen is bevrijd worden van de hel.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day