1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Basisdefinities

Basisdefinities

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
94723 2007/11/06 2024/05/17

wie is de moslim?

 

de taalkundige en legislatieve betekenis van het woord "islam" is onze leidraad om de betekenis van de moslim te definiëren, want als we het hebben over de moslim, praten we niet over een ordening of een kenteken, maar hebben we het over een verworven deugd, welke de deugd van islam is, en die ons bijgevolg leidt naar het praten over de islam.

en omdat het islamitisch karakter in zijn totaliteit in mohammed, de profeet van allah (vzzmh) wordt gevonden, is het niet meer dan logisch hem als het aan te raden voorbeeld van het moslimkarakter te nemen. dus, als je mohammed (vzzmh) kent, zal je ontdekken hoe de ware moslim moet zijn en hoe hij zich in verschillende situaties gedraagt. dit is één van de doelen van dit boek:

"mohammed (vzzmh) leren kennen , en zodoende zal je de ware moslim kennen."

 

de taalkundige betekenis van het woord “moslim” is:" degene die zich in aanbidding heeft overgegeven aan allah. dus betekent "islam" totale overgave aan allah en geloofsbelijdenis.

dus, uitgaand van de definitie van het woord (islam), verwijst islam niet naar:

1-     een specifieke persoon, zoals het boeddhisme refereert aan boeddha.

2-     of een uitgesproken natie op de manier waarop jodendom refereert aan een specifieke bevolkingsgroep.

3-     of naar specifieke regio of landen zoals bij het christendom.

4-     of naar een speciale periode.

dit woord doet ons in een wereldomvattende atmosfeer leven, niet begrensd tot de missie van de profeet mohammed (vzzmh), gezien alle profeten moslims zijn, uitgaande van de juist gegeven definitie. dit is een feit dat meerdere keren in de koran is vastgesteld; mozes is een moslim profeet voor de joden en verder alle andere profeten en apostels.

 

 

vertegenwoordigen hedendaagse moslims het denken van mohammed (vzzmh)?

om deze vraag te beantwoorden zou je tussen twee perioden in de geschiedenis moeten vergelijken; de periode waarin de volgelingen van mohammed (vzzmh) zich over de hele wereld verspreidden en het leeuwendeel onder hun controle was, dit is een vastgesteld feit, en de huidige periode waarin de moslims talrijk zijn maar toch zijn ze de meest vernederde mensen op aarde. maar we moeten toegeven dat de mensen in deze periode totaal zijn afgedwaald van de zeden van mohammed (vzzmh) en zijn leringen. de profeet verbood bijvoorbeeld liegen, omkoperij, overspel/ontucht, diefstal en schreef het toepassen van recht voor, zonder anderen te onderdrukken, het tonen van dankbaarheid, het steunen van de wezen en gul zijn.

als je onze artikelen aandachtig doorleest en de uitspraken van de profeet mohammed (vzzmh) met zijn daden vergelijkt, dan zal je overtuigd zijn dat de moslims van vandaag de dag mohammed (vzzmh) slechts symbolisch volgen.

 

 

wat is het begrip "profeet" voor moslims?

het woord "profeet" in de arabische taal is afgeleid van het woord (alnaba') wat nieuws over iets belangrijks betekent, of het is ontleend van het arabische woord (alnoeboa) wat eeren respect wil zeggen. mohammed is dus voor moslims een profeet (nebbí) en boodschapper (rassoel) van allah die hem belastte de boodschap van islam, zijnde de laatste goddelijke boodschap, aan de wereld bekend te maken. hij is de zegen van allah voor zijn aanbidders als verlossing tot het einde van het bestaan. 

 

 

zijn moslims slechte mensen?

mohammed (vzzmh) zegt: "een glimlach naar je mede-moslim is naastenliefde/liefdadigheid", en hij vertelde ons over een man die het paradijs binnen zal gaan omdat hij een boom die de weg versperde weghaalde …komt een dergelijk gedrag van een slechte man die mensen kwaad wil doen?!

mohammed was een zegen voor alle moslims en de hele mensheid, zoals het in de edele koran staat beschreven: "en we hebben jou gezonden: slechts als een zegen voor alle schepselen".

deze uitleg is voorlopig genoeg, later zul je deze vraag zelf kunnen beantwoorden na het lezen van de rest van de onderwerpen..

 

 

accepteren moslims anderen (niet-moslims)?

de boodschapper van allah (vzzmh) sloot een aantal verbonden met de joden en hield gesprekken met de christenen, dit feit is in de edele koran genoemd wanneer allah zegt: "nodig (de hele mensheid) uit tot de weg van jouw heer (d.i. islam) met wijsheid en mooie zedenpreken, en redetwist met hen op een goede manier."

dus hoe is het mogelijk met iemand te redetwisten zonder hen te ontmoeten en te discussiëren op een manier die duidelijk door allah is beschreven als “op een goede manier”, d.w.z. zonder agressie.

 

er werd handel gedreven met de joden, het bewijs ervoor is dat de profeet (vzzmh) stierf terwijl zijn schild aan een joodse man was verpand, maar dit was afhankelijk van het feit dat hij niet een strijder tegen moslims was. maar als de niet-moslim tegen de moslims strijdt of hen uit hun woonplaatsen verdrijft of daarin steunt, dan is het een verplichting voor de moslim om hen met alle wettige middelen te bestrijden. een verbazingwekkend iets is dat er bij het strijden voor de moslims een ongewonewet bestaat die hen verhindert oude mannen, kinderen en vrouwen om te brengen, of een huis in brand te steken of een boom neer te halen. mohammed (vzzmh) heeft zelfs enkele van zijn metgezellen (moge allah hen zegenen) gestraft omdat ze deze regels niet toepasten. daarnaast zegt mohammed (vzzmh): [wie kwaadspreekt (over een van de mensen van de heilige boeken) zal worden vergolden op de dag des oordeels met zwepen uit vuur] ????!!!!!

dientengevolge, als moslims de denkwijze van mohammed (vzzmh) begrijpen, zullen ze net zo omgaan met niet-moslims als de profeet (vzzmh) deed.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day