1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Zeden

Zeden

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
75504 2007/11/06 2024/05/19

 
  zeden
 
1. mohammed (vzzmh) als een betrouwbare (en eerlijke).

 
uitspraak van mohammed:
-     aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: de boodschapper van allah (vzzmh) zei: "een hypocriet heeft drie tekenen: 1. wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens. 2. wanneer hij iets belooft, breekt hij altijd zijn belofte. 3. wanneer je hem vertrouwt, blijkt hij oneerlijk te zijn. (als je hem iets in vertrouwen geeft, zal hij het niet terug geven.)" (identieke hadieth van verschillende overleveraars).
 

-    aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: allah's boodschapper (vzzmh) zei: "de opeisers zullen zodanig hun recht doen gelden op de dag der opstanding dat de hoornloze schapen hun recht opeisen van de gehoornde schapen." overlevering van moeslim.

-    omar ibn al-gattaab (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde: op de dag van khaibar kwam een gezelschap van metgezellen van de profeet (vzzmh) en zeiden: die en die is een martelaar, tot ze voorbij een man kwamen en zeiden: die en die is een martelaar. daarop maakte de boodschapper van allah de opmerking (vzzmh): (nee, dat is niet zo, ik heb hem in het vuur gezien doordat hij een kleed of mantel van de oorlogsbuit had gestolen). overlevering van moeslim.

 
uit mohammeds leven:
-    aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: de boodschapper van allah (vzzmh) zei: "een ieder die zich tegen ons wapent, is niet van ons; en wie ons bedriegt, is niet van ons." overlevering van moeslim. en in een andere overlevering van aboe hoereira: de boodschapper van allah (vzzmh) kwam voorbij een bak met etenswaren, stak zijn hand erin en zijn vingers voelden nattigheid, waarop hij (de boodschapper) zei: "wat is dit, eigenaar van de etenswaren?" hij (de man) zei: het komt doordat er regen op is gevallen, o boodschapper van allah, hij (de boodschapper) zei: "leg je dat niet bovenop zodat mensen het kunnen zien! degene die bedriegt, is niet van ons)).

 
2. mohammed (vzzmh) als een waarheidsgetrouw persoon.
 
uitspraak van mohammed:

-   abdoellah bin amr bin al 'aas (moge allah tevreden over hem en zijn vader zijn) vertelde: de boodschapper van allah (vzzmh) zei: "degene die de volgende vier eigenschappen heeft zal een pure hypocriet zijn, en wie één van deze eigenschappen heeft zal één van de eigenschappen van hypocrisie hebben behalve als hij er mee stopt: 1. wanneer hem iets wordt toevertrouwd, pleegt hij verraad; 2. wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens; 3. wanneer hij een verbond sluit, blijkt hij onbetrouwbaar te zijn; 4. bij onenigheid gedraagt hij zich op een erg onnadenkende, gemene en beledigende, onjuiste manier." (identieke hadieth van verschillende overleveraars).
-    abdoellah bin mas'oed (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: de profeet (vzzmh) zei: "waarheidsgetrouwheid leidt naar rechtschapenheid, en rechtschapenheid leidt naar het paradijs. en een man vertelt altijd de waarheid tot hij bij allah te boek staat als een waarheidsgetrouw iemand. leugens leiden naar el-fazjoer (d.w.z. kwaadaardigheid, zondigen),en el-fazjoer (kwaadaardigheid) leidt naar het hellevuur, en een man vertelt aldoor leugens tot hij bij allah te boek staat als een leugenaar." (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 
 
uit mohammeds leven:
-    aboe soefyen bin harb (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde in zijn lange rede over het verhaal van heraclius, dat heraclius zei: wat draagt hij (d.w.z. de profeet – vzzmh) jullie op te doen? aboe soefyen zei: ((hij zegt ons allah en allah alleen te aanbidden, zonder iets anders naast hem, en afstand te doen van wat onze voorouders zeiden. hij draagt ons op te bidden, de waarheid te spreken, rein te zijn en een goede relatie te onderhouden met onze vrienden en verwanten)) (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 
 
3-de woordvoerder mohammed (vzzmh)
uitspraak van mohammed:

-   aboe hoereira, moge allah tevreden over hem zijn, vertelde dat de profeet vzzmh zei: “en een vriendelijk woord is een sadaqa (wordt beschouwd als een gift van liefdadigheid)”. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

-   ibn-omar (omars zoon), moge allah tevreden zijn over hen beiden, vertelde dat de boodschapper van allah (vzzmh) zei: “in een gezelschap van drie personen moeten niet twee ervan een heimelijk gesprek voeren (de derde uitsluitend)”. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

-   dit is ook verteld door aboe-dawoed met toevoeging van het volgende: aboe-saleh zei: “ik zei tegen ibn-omar: en als het een gezelschap van vier zou zijn? hij antwoordde: dan doet het geen kwaad.

-   en verteld door malek, in het boek van al-mawtaa, beschreven door abdullah bin-dinar die zei: “ ibn-omar en ik waren bij galed bin-oqbah thuis en galed was naar de markt, toen er een man kwam die met hem alleen wilde spreken en er was verder niemand behalve mijzelf en ibn-omar. ibn-omar riep een derde man zodat we vier in aantal werden, en hij zei ons (de nieuwe persoon en ik): "loop verder naar achteren, want ik hoorde dat de boodschapper van allah (vzzmh) zei: “geen twee personen zouden een heimelijk overleg houden de derde persoon uitsluitend”".

 
uit mohammeds leven:
-    anas, moge allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de profeet vzzmh zijn woorden drie keer placht te herhalen zodat het goed zou worden begrepen, en wanneer hij mensen tegenkwam en hen groette, groette hij hen drie maal. overlevering van boecharie.

 

 

4-mohammed (vzzmh) de wijze geduldige man:

 
uitspraak van mohammed:

-    ibn-abbas (de zoon van abbas), moge allah tevreden over hen beiden zijn, heeft opgetekend: de boodschapper van allah (vzzmh) vertelde aan asjazj abdulqais: “jij hebt twee eigenschappen die allah bevallen: geduld (verdraagzaamheid) en tolerantie”. overlevering van moeslim.

 
uit mohammeds leven:
-    anas, moge allah tevreden over hem zijn, vertelde: ik liep samen met de boodschapper van allah (vzzmh) en hij droeg een dik najrani gewaad, toen een bedoeïen hem benaderde en hem hard aan zijn kraag trok, zo hard dat ik zag dat het gewaad de huid van zijn hals had beschadigd door de harde ruk. de bedoeïen zei toen: hé mohammed geef me wat van het geld van allah dat je hebt. de profeet draaide zich naar hem om en lachte om vervolgens opdracht te geven tot een schenking voor hem. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 

 
5-mohammed (vzzmh) de metgezel:

 
uitspraak van mohammed:

-   aisja, moge allah tevreden over haar zijn, vertelde dat de profeet vzzmh zei: “allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid in alles”. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

-   en ze vertelde ook dat allah’s boodschapper vzzmh zei: “allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid; hij geeft voor vriendelijkheid wat hij niet voor gewelddadigheid geeft en wat hij nergens anders voor geeft”. overlevering van moeslim.

 
uit mohammeds leven:
-   aboe hoereira, moge allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat: “een bedoeïen urineerde in de moskee, dus een aantal mensen ging naar hem toe om daar op een hardhandige manier een eind aan te maken, toen de profeet vzzmh tegen hen zei: “laat hem en giet een emmer water over zijn urine, want jullie zijn gezonden als helpers en niet als probleemmakers”. overlevering van boecharie.

 

 

 6-mohammed (vzzmh) de bescheidene:

 
uitspraak van mohammed:

-   ayyadh bin-himar, moge allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de profeet vzzmh zei: “allah heeft me onderricht dat jullie bescheiden moeten zijn zodat niemand hooghartig tegen een ander zal zijn en anderen niet zal mishandelen”. overlevering van moeslim.

 
uit mohammeds leven:
-    overleverd door al-aswad bin-yazied is dat aisja, moge allah tevreden over haar zijn, werd gevraagd: wat deed de profeet vzzmh gewoonlijk thuis? ze zei: hij hielp zijn gezin, en wanneer het tijd voor het gebed was vertrok hij (naar de moskee) om te bidden. overlevering van boecharie.

 

 

7-mohammed vzzmh vriendelijk tegen iedereen zelfs tegen dieren

 
uitspraak van mohammed:

-    opgetekend door ibn-omar, moge allah tevreden over hem zijn, dat hij een paar jongens van de qoereisj tegenkwam die een vogel hadden vastgebonden en er pijlen naar wierpen, ze hadden de eigenaar van de vogel beloofd dat ze hem de pijlen zouden geven die de vogel niet hadden geraakt. maar toen ze ibn-omar aan zagen komen renden ze weg. ibn-omar vroeg: wie heeft dit gedaan! allah vervloekt degene die dit heeft gedaan! de boodschapper van allah (vzzmh) vervloekt degene die iets wat een ziel heeft als een schietschijf gebruikt. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

uit mohammeds leven:
-   ibn masoed, moge allah tevreden over hem zijn, vertelde: we reisden samen met de boodschapper van allah (vzzmh), toen die zich terugtrok om zijn behoefte te doen, en we zagen een vogel met twee jongen, die we pakten. de vogel begon te beven en toen de profeet vzzmh terugkwam vroeg hij: “wie heeft deze vogel bedroefd door haar haar jongen af te pakken? geef haar haar kinderen terug”. hij zag ook dat we een mierenhoop hadden verbrand en vroeg: “wie heeft dit verbrand?” we antwoordden dat wij dat hadden gedaan, waarop hij zei: “niemand behalve de god die het vuur heeft geschapen zou met vuur moeten kwellen”. overleverd door aboe-dawoed.

 

 

 

8-mohammed vzzmh de barmhartige:

 
uitspraak van mohammed:

-    opgetekend door aboe-koetèda al haarith, moge allah tevreden over hem zijn, dat de profeet vzzmh zei: “wanneer ik opsta voor het gebed wil ik mijn tijd er voor nemen, maar als ik een kind hoor huilen maak ik haast in het gebed omdat ik bang ben de moeder van het kind (die achter me het gebed verricht) te verontrusten.” overlevering van boecharie. 

 
uit mohammeds leven:
-    aboe-soelaimèn mèlek bin al-hoewairieth, moge allah tevreden over hem zijn, tekende het volgende op: we bezochten de boodschapper van allah (vzzmh) zijnde verwante jongemannen, en verbleven 20 nachten bij hem. de boodschapper van allah (vzzmh) was barmhartig en vriendelijk, en hij dacht dat we onze familie wel zouden missen dus vroeg hij ons naar onze gezinnen en degenen die thuis waren gebleven. we antwoordden allemaal, en toen zij hij: “ga terug naar jullie families en blijf bij hen en onderwijs hen (de religie), en draag hen op alle leringen van de islam toe te passen en ieder gebed op tijd te verrichten. de profeet voegde toe: "bid zoals jullie mij hebben zien bidden en wanneer het tijd voor het gebed is, moet één van jullie de gebedsoproep verrichten (edhèn) en de oudste van jullie moet het gebed leiden. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 

 9-mohammed ( vzzmh) de asceet:

 
uitspraak van mohammed:

-    de boodschapper van allah (vzzmh) zei: “de overledene wordt door drie gevolgd: zijn familie, zijn geld en zijn daden; twee gaan terug en één zal blijven: zijn familie en geld gaan terug, en zijn daden zullen blijven”.

-    al-mustored bin-sjaddad, moge allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat de boodschapper van allah (vzzmh) zei: “dit leven is vergeleken met het hiernamaals zoals wanneer je je vinger in de zee steekt, en ziet hoeveel water eraan blijft zitten vergeleken met het water in de zee!”. overlevering van moeslim.

-    aboe-abbas sahal bin-saad al-sa’idi, moge allah tevreden over hem zijn, heeft opgetekend dat een man naar de profeet vzzmh kwam en zei: zeg boodschapper van allah, vertel mij wat ik kan doen om allah’s liefde en tevens de liefde van de mensen te winnen. hij zei: “geef het wereldlijk vermaak op en allah zal van je houden, en doe afstand van bezit en mensen zullen van je houden”. een goede overlevering door ibn-mazjeh en anderen.

 
uit mohammeds leven:
-    al-no’men bin-bashier, moge allah tevreden over hen beiden zijn, heeft opgetekend dat omar bin-al-gattaab, moge allah tevreden over hem zijn, het volgende aanhaalde toen hij het over het leven van de mensen in deze wereld vertelde: "ik heb de boodschapper van allah (vzzmh) gezien toen hij een hele dag honger leed en niet eens de slechtste kwaliteit dadels kon vinden om er zijn maag mee te vullen. overlevering van moeslim.

-    opgetekend door amr bin-al-hareth de broer van zjoewairiya bint-al-hareth, de moeder van de mo’minien (echtgenote van de boodschapper vzzmh), moge allah tevreden over hen beiden zijn, zei: de boodschapper van allah (vzzmh) liet toen hij overleed geen dinar achter, noch een dirham (geldstukken) of een slaaf of slavin, geen dingen, behalve zijn witte ezel waar hij op placht te rijden, en zijn wapen en een stukje land dat hij als een liefdadigheidsgift voor reizigers in nood achterliet. overlevering van boecharie.

-    abdullah bin-al-shiech’eir, moge allah tevreden over hem zijn, tekende op: ik benaderde de profeet vzzmh terwijl hij uit de koran reciteerde: {de onderlinge wedijver (voor het opeenhopen van wereldse dingen) leidt jullie af} toen hij zei: “de zoon van adam zou zeggen: mijn geld mijn geld! en wat zou jouw geld jou geven o zoon van adam behalve wat je hebt gegeten en opgemaakt, of gedragen en versleten, of wat je als liefdadigheid hebt gegeven en bij je blijft?!”. overlevering van moeslim.

-    verteld door aisja, moge allah tevreden over haar zijn: het gezin van mohammed vzzmh waren tot hij stierf geen twee achtereenvolgende dagen verzadigd (hadden niet genoeg)van tarwebrood tot hij stierf. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

-    en in een andere overlevering: het gezin van mohammed vzzmh had nooit voldoende van het voedsel op tarwebasis voor drie achtereenvolgende nachten vanaf hun aankomst in medina tot het moment waarop hij stierf.

-    opgetekend door oerwa is dat aisja, moge allah tevreden over haar zijn, placht te zeggen: o mijn neef (zoon van mijn zuster), bij allah, we zagen de aanwassende maan overgaan tot de volgende: drie aanwassende manen in twee maanden en er werd geen enkel vuur aangestoken in geen van de huizen van allah’s boodschapper vzzmh. ik vroeg haar: o tante, hoe konden jullie overleven? ze antwoordde: door de twee zwarten: dadels en water, maar de boodschapper van allah, vzzmh, had buren van de ansaar (de inwoners van medina die hielpen en bijdragen gaven aan de immigranten) die vee hadden en de profeet (vzzmh) van hun melk gaven wat hij dan naar ons stuurde om ervan te drinken. (identieke hadieth van verschillende overleveraars). 

 
 

10-mohammed (vzzmh) en vaarwel zeggen:

 

uitspraak van mohammed: 

omar ibn al-gattaab vertelde:

"ik vroeg toestemming van de profeet (vzzmh) om de omrah te mogen verrichten. hij gaf me toestemming en zei:"broertje van me, vergeet me niet in jouw smeekbedes. "

hij (omar) zei: hij zei een woord tegen me dat me zo erg beviel, meer dan wanneer me de hele wereld zou zijn gegeven."

 

in een andere overlevering zei hij (de profeet): "broertje van me, laat me delen in jouw smeekbedes."

 

uit mohammeds leven:

aboe-soeleimèn mèlek bin al-huwairieth, moge allah tevreden over hem zijn, vertelde: we bezochten de boodschapper van allah (vzzmh) de boodschapper van allah (vzzmh) zijnde verwante jongemannen, en verbleven 20 nachten bij hem. de boodschapper van allah (vzzmh) was barmhartig en vriendelijk, en hij dacht dat we onze familie wel zouden missen dus vroeg hij ons naar onze gezinnen en degenen die thuis waren gebleven. we antwoordden allemaal, en toen zij hij: “ga terug naar jullie families en blijf bij hen en onderwijs hen (de religie), en draag hen op alle leringen van de islam toe te passen en ieder gebed op tijd te verrichten. de profeet voegde toe: "bid zoals jullie mij hebben zien bidden en wanneer het tijd voor het gebed is, moet één van jullie de gebedsoproep verrichten (edhèn) en de oudste van jullie moet het gebed leiden. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 11-mohammed(vzzmh) de dankbare:

 

uitspraak van mohammed: 

osama ibn zaid (moge allah hen beiden zegenen) vertelde: "de profeet zei: "als iemand jou een dienst bewijst en je zou tegen hem zeggen: "moge allah jou royaal belonen", dan heb je hem heel goed geprezen."

 

uit mohammeds leven:

sa'd ibn aboe waqqas (moge allah hem zegenen) tekende op:

"we vertrokken met de profeet (vzzmh) van mekka richting medina. toen we vlakbij azwra’ waren, liet hij zijn kameel neerkomen en hief zijn handen op, en smeekte allah een tijdje, daarna knielde hij langdurig in gebed tot allah. hij deed dit drie maal.  

daarna zei hij :" ik smeekte allah om te bemiddelen voor al mijn volgelingen, hij verleende me dat voor een derde van hen, dus knielde ik me dankbaar voor allah neer. daarna richtte ik mijn hoofd op en smeekte hem nogmaals om voor al mijn volgelingen te bemiddelen, en hij verleende me dat voor nog een derde van hen, dus knielde ik dankbaar voor allah. toen richtte ik mijn hoofd op en smeekte bemiddeling voor al mijn volgelingen en hij verleende me het resterende derde deel, dus ik knielde om allah daar voor te danken."

 

 

12-mohammed (vzzmh) de rechtvaardige:

 

uitspraak van mohammed: 

 'abdullah ben 'omar (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: “luister! de toepassers van rechtvaardigheid zullen op kanselen van licht naast god zitten: ( de toepassers van rechtvaardigheid zijn) degenen die rechtvaardig zijn in hun voorschriften, betreffende hun families en elk afzonderlijk deel in hun leven."

 

zjabir bin abdullah (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah's boodschapper (vzzmh) zei: "houd je verre van onderdrukking, want het veroorzaakt duisternis op de dag der opstanding, en pas op voor gierigheid/geldzucht omdat het degenen die vóór jullie leefden vernietigde, doordat het hen aanzette tot bloedvergieten en het plegen van incest."

 

uit mohammeds leven(vzzmh):

an-noe'man bin bashier (moge allah tevreden over hem zijn) tekende op dat zijn vader hem meenam naar de profeet en zei, "ik heb een slaaf aan mijn zoon gegeven." de profeet vroeg, "heb je al jouw zonen gegeven zoals je aan hem hebt gegeven?" hij antwoordde ontkennend. de profeet zei, "neem je geschenk dan terug."

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day