1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Goede manieren

Goede manieren

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
36629 2007/11/06 2024/04/21
Article translated to : العربية English Русский 中文

goede manieren

1-mohammed (vzzmh) als een onderwijzer

uitspraak van mohammed:

ibn mas'oed (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet zei: "wens niet als iemand anders te zijn behalve in twee gevallen. (het eerste geval is) een persoon, aan wie allah rijkdom heeft gegeven en deze op een rechtmatige manier uitgeeft; (de tweede is) degene aan wie allah wijsheid heeft gegeven (de edele koran) en zich daar naar gedraagt en het aan anderen leert."

 

sahl bin saad (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet zei: "als een man naar de juiste weg is geleid (d.w.z. zich tot de islam heeft bekeerd) met jouw hulp, dan zou dat beter voor je zijn dan alles op de wereld."

 

aboe hoeraira heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: "allah maakt de weg naar het paradijs gemakkelijk voor degenen die naar kennis zoeken."

 

uit mohammeds leven:

abi nezjieh al-irbad ibn sariyah (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: op een dag gaf de profeet (vzzmh) ons een langdurige aanmaning waar de harten vervuld met angst van werden en de ogen gingen tranen; hij zei: "ik leg jullie op om allah te vrezen, en naar hem te luisteren en gehoorzamen; en voor degenen die na me zullen leven zie ik grote meningsverschillen. jullie moeten daarom mijn soenna en die van de rechtgeleide kaliefen volgen. houd je er stevig aan vast. vermijd nieuwe onbekende dingen, omdat iedere nieuwigheid een innovatie is, en ieder innovatie is een dwaling.”

 

2- mohammed terwijl hij at:

 

uitspraak van mohammed:

'omar bin abi salama (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend:

de profeet zei: "zeg de naam van allah (bismilleh) en eet met je rechterhand, en eet van wat het dichtst bij je is."

 

uit mohammeds leven:

"aboe hoeraira (moge allah tevreden over hem zijn) tekende op:

"de profeet had nooit kritiek op enig eten; als hij het lekker vond at hij het, en liet het staan als hij het niet lekker vond."

 

3-mohammed (vzzmh) terwijl hij dronk:

 

uitspraak van mohammed:

ibn abess (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend:

de profeet (vzzmh) zei: "drink niet (het water in één keer achter elkaar) zoals kamelen, maar drink in twee of drie keer en spreek de naam van allah uit voordat je begint te drinken (bismilleh), en dank allah wanneer je klaar bent (hamdoelilleh)."

 

uit mohammeds leven:

anas (moge allah tevreden over hem zijn) tekende op dat de profeet drie keer ademhaalde (buiten de kan) terwijl hij dronk.

 

 

4- mohammed (vzzmh) en ziekte

 

uitspraak van mohammed:

ibn abbess (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: (toen hij een patiënt bezocht die nog niet was gestorven zei hij in zijn aanwezigheid zeven maal: ik bid dat allah de almachtige je van ziekte geneest, of allah, verzacht deze ziekte voor hem) opgetekend door aboe dawoed en tirmidhie bekend als een goede hadith. verder zei al hakim dat het een correcte hadith is volgens boechari.

 

uit mohammeds leven:

anas (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah’s boodschapper (vzzmh) overstuur was tijdens zijn laatste levensuren. fatima (moge allah tevreden over haar zijn) zei: "o vader, wat ben je overstuur!" hij (vzzmh) zei: "jouw vader zal na vandaag niet meer overstuur zijn". toen hij was overleden zei ze: "o vader die allah’s oproep heeft beantwoord. o vader die in het paradijs verblijft. o vader we maken jouw dood bekend bij gabriël". toen hij (vzzmh) was begraven zei ze: "hoe is het mogelijk dat jullie aarde op allah’s boodschapper storten"…… overlevering van el-boecharie.

 

 

5- mohammed (vzzmh)  als reiziger

 

uitspraak van mohammed

- zjèber (moge allah tevreden over hem zijn) tekende op dat de profeet (vzzmh) tegen de ansaar (de inwoners van medina die de moehèzjirien bijstonden en hielpen) en de moehèzjirien  (immigranten; degenen die van mekka naar medina migreerden)  zei toen hij van plan was daar in groten getale neer te strijken: "er zijn er onder jullie broeders die geen geld hebben noch tot een stam behoren, dus een ieder van jullie moet twee of drie mannen helpen, omdat er behalve jullie niemand is om hen te helpen". overlevering van aboe dawoed.

 

uit mohammeds leven

- de profeet (vzzmh) liep altijd achteraan als hij met een groep meeliep zodat hij de zwakken kon helpen en voor hen kon bidden. verteld door aboe dawoed, een goede hadith.

 

 

6- mohammed(vzzmh) terwijl hij liep

 

mohammed (vzzmh) zei: degene die wapens draagt (met pijlen) zou deze niet in aanslag moeten houden wanneer hij een moskee of een markt passeert, om te vermijden dat hij (per ongeluk) moslims zou kunnen verwonden. (zelfde overlevering van verschillende overleveraars).

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day