1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Wat heeft Mohammed gezegd?

Wat heeft Mohammed gezegd?

Auther : Yusuf Estes
Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
42960 2009/02/19 2024/04/19

mohammad (vzzmh) onderwees vele belangrijke gedragsregels en zeden, en vaardigde zelfs gevechtsvoorschriften uit, een precedent scheppend en zelfs de voorschriften voor oorlogsvoering uitgevaardigd in de geneva conventie overtreffend.


denk eens na over het volgende:


al het onschuldige leven was heilig en zodoende kon niemand kwaad worden gedaan, behalve degenen met wie ze feitelijk in gevecht waren. als iemand een leven redde was het alsof diegene de hele wereld had gered, terwijl als een persoon een onschuldig iemand van het leven beroofde, zou het zijn alsof hij de levens van de hele wereld had beroofd.

er mocht geen genocide van geen enkel volk plaatsvinden zelfs toen sommigen genocide tegen de moslims hadden gepleegd. hij bood wederzijdse bescherming en vergiffenis aan allen zelfs nadat een aantal vele keren hun verbonden met hem verbroken. hij stond niet toe ze aan te vallen tot het absoluut was bewezen dat ze verraders in oorlogstijd waren en de profeet (vzzmh) en de moslims koste wat kost ten val probeerden te brengen. vergelding was slechts in het geval van die joden die verraders waren geworden en niet anders.

slavernij was een normaal gebruik in die dagen bij alle volken en stammen. het was de islam die het vrijlaten van slaven aanmoedigde en een grote beloning van allah voor degenen die dat deden. de profeet (vzzmh) gaf hier het goede voorbeeld door het vrijlaten van slaven en moedigde al zijn volgelingen aan hetzelfde te doen. een voorbeeld hiervan is zijn eigen bediende (die eigenlijk als een zoon werd beschouwd) zeid ibn al haritha en de slaaf bilèl die door aboe bakr werd gekocht met als doel hem te bevrijden.

hoewel er vele aanslagen op mohammeds leven zijn gepleegd (de bekendste is wel van de nacht dat ali zijn plaats in zijn bed innam terwijl hij (vzzmh) en aboe bakr naar medina vluchtten), stond hij zijn metgezellen niet toe degenen die betrokken waren bij de aanslag om te brengen. bewijs hiervan is dat toen ze zegevierend mekka binnen gingen zijn eerste woorden het bevel aan zijn volgelingen waren dat ze zulke stammen en families geen kwaad mochten doen. dit was een van zijn bekendste daden van vergiffenis en deemoedigheid.


militaire strijd was de eerste dertien jaar van het profeetschap verboden. de woestijn arabieren hadden niemand nodig om hen het vechten te leren. ze waren experts op dat gebied en lagen als stammen onderling in de clinch, hun vetes konden tientallen jaren duren. slechts op het moment dat de juiste manier van gewapende strijd door allah in de koran was opgesteld, met strikte regels en beperkingen volgens zijn geboden, werd vergelding of vechten bestraft. bevelen van allah maakten het duidelijk wie aan moest worden gevallen, en hoe, wanneer en in welke mate strijd kon plaatsvinden.
 

vernielen van infrastructuur is geheel verboden behalve wanneer het door allah in bepaalde omstandigheden is voorgeschreven en dan slechts volgens zijn geboden.

de profeet (vzzmh) werd door zijn vijanden verwenst en vervloekt, terwijl hij bad voor hun leiding. een klassiek voorbeeld hiervan is dat van zijn reis naar at-taif waar de leiders hem niet eens uit lieten spreken noch verleenden ze hem de normaliter gewenste beleefdheid, in plaats daarvan zetten ze de straatkinderen tegen hem op, die stenen naar hem gooiden tot zijn lichaam zo erg bloedde dat zijn sandalen zich met zijn bloed vulden. de engel gabriël bood aan om wraak te nemen, als hij het bevel ertoe zou hebben gegeven, had allah de omringende bergen op hen in elkaar laten storten en zou hen allen vernietigd hebben. in plaats van hen te vervloeken of hun vernietiging te vragen, bad hij dat ze naar het aanbidden van hun heer alleen, zonder partners, zouden worden geleid.
 

de profeet mohammed (vzzmh) verkondigde dat iedereen wordt geboren in de staat van islam (overgave aan god), omdat een moslim (mo-islam betekent; "degene die islam doet" d.w.z.; zich aan de wil van god overgeeft en zijn geboden gehoorzaamt.) wanneer ze ouder worden vervormt hun geloof afhankelijk van de gangbare maatschappij en hun eigen vooroordelen.  
 

mohammed, (vzzmh), leerde zijn volgelingen te geloven in de god van adam, noach, abraham, jacob, mozes, david, salomo en jezus, vrede zij met hen allen, en te geloven dat ze ware profeten, boodschappers en dienaren van allah de almachtige waren. hij stond er op alle profeten op het hoogste niveau te plaatsen zonder onderscheid tussen hen te maken.

hij onderwees dat de torah (het oude testament), de zaboer (psalmen) en de indzjiel (evangelie of nieuwe testament) dezelfde oorsprong hadden als die van de koran: van allah aan de engel gabriël. hij vroeg de joden volgens hun eigen boek te oordelen, en die poogden een deel van de juiste oordelen ervan te verbergen, omdat ze wisten dat hij (vzzmh) niet kon lezen.

hij profeteerde en voorspelde gebeurtenissen die zouden gebeuren en ze vonden plaats zoals hij had gezegd. hij heeft zoveel dingen gezegd die mensen van zijn tijd niet kunnen hebben geweten, toch hebben we de bewijzen zich op zien stapelen door de eeuwen heen wat betreft wetenschap, geneeskunde, biologie, embryologie, psychologie, metrologie, geologie en vele andere takken van de wetenschap en zelfs ruimtevaart en draadloze communicaties, die we vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen. hij heeft zelfs voorspeld dat iets uit het verleden in de toekomst waar zou worden, en dat is gebeurd..

de koran verklaart dat farao in de rode zee werd verdronken toen hij mozes najoeg en allah zei dat hij farao als een teken voor de toekomst zou conserveren. dr. maurice bucaille maakt in zijn boek, "bijbel, koran en wetenschap " duidelijk dat dit is gebeurd en dat farao in persoon in egypte is ontdekt en nu voor iedereen te zien.deze gebeurtenis vond duizenden jaren voor mohammed (vzzmh) plaats en werd waar bevonden in de laatste decennia, vele eeuwen na zijn dood.

mohammed (vzzmh) of zijn volgelingen hebben nooit en te nimmer beweerd dat hij een zoon van god was of de incarnatie van god of een man met godheid – maar hij was altijd en is zelfs vandaag slechts beschouwd als een door god gekozen boodschapper. hij insisteerde erop dat mensen god de almachtige moeten vereren, en god alleen, en niet hem en zijn metgezellen op geen enkele manier celebreren/roemen. mensen aarzelen niet om goddelijkheid in het leven te roepen en maken zelfs “goden” van andere individuen wier leven en missies verloren zijn gegaan in legendes. historisch gesproken heeft geen van deze legendes ook maar een fractie behaald van wat mohammed (vzzmh) bereikte.


zijn voornaamste doel was het verenigen van de mensheid voor de aanbidding van de ene god van adam en alle andere profeten (vrede zij met hen allen) en zijn streven was naar het enige doel dat iedereen de voorschriften van morele uitmuntendheid die door allah in zijn openbaringen uiteen zijn gezet zou begrijpen en opvolgen.

tegenwoordig, na een tijdsverloop van veertien eeuwen, hebben de leringen over het leven van mohammed (vzzmh) overleefd zonder het minste verlies, wijziging of vervalsing/toevoeging. ze bieden dezelfde onvergankelijke hoop voor het omgaan met de vele beproevingen van de mens, zoals ze deden toen hij in leven was. dit is niet een bewering van de volgelingen van mohammed (vzzmh) maar de onvermijdelijke gevolgtrekking tewerkgesteld door een onafhankelijke en onbevooroordeelde geschiedenis.

 

mohammed (vzzmh) verkondigde een dienaar, boodschapper en profeet van god de almachtige te zijn, dezelfde god van adam, abraham, mozes, david en salomo en van jezus christus, de zoon van maria (vrede zij met hen allen). hij verkondigde dat hij de openbaring ontving van god de almachtige (allah) via de aartsengel gabriël, en noemde het de oplezing (qoer’aan).

hij droeg de mensen op in god alleen, zonder deelgenoten, te geloven, en de geboden van god de almachtige zo goed mogelijk op te volgen.

hij verbood slechte praktijken en vieze gewoontes voor zichzelf en zijn volgelingen, leerde hen de gepaste manier van eten, drinken, naar het toilet gaan en goed gedrag in alle soorten relaties. hij verklaarde dat dit alles van allah kwam.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day