1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. De Profeet (VZZMH) gaf goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

De Profeet (VZZMH) gaf goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
27322 2007/12/24 2024/05/23
Article translated to : العربية English

de profeet (vzzmh) gaf goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

 

de profeet bracht goede tijdingen tijdens de moeilijkste situaties

 

wat wij moslims vandaag de dag nodig hebben is een betere inleving, een verandering van inzicht. we moeten uit ons tijdperk en locatie stappen en onze situatie bekijken vanuit het oogpunt van de wetten die allah voor zijn schepping heeft voorgelegd, en de leiding die hij door zijn boodschapper (vzzmh) stuurde.  "en toon geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. als jullie lijden, lijden zij ook zoals jullie lijden. maar jullie verwachten van allah(de beloning, het paradijs), wat zij niet verwachten. en allah is alwetend, alwijs. " (holy qur'an, 4:104)

in dit vers zien we de goede tijdingen die aan de ware gelovigen zijn gegeven tijdens de moeilijkste momenten. er zijn tijden dat we denken dat er geen uitweg is voor de oemmah (volk), maar we moeten niet vergeten dat allah de almachtige deze oemmah overwinning heeft beloofd, een overwinning die hij wanneer hij wil zal brengen, door zijn wijsheid.

we bevinden ons nu in een zwakke positie en we weten dat het zal veranderen naar een sterke positie. imam ahmad zei in een citaat dat onwaarheid zich niet manifesteert tot onze harten de waarheid verlaten. we zijn er zeker van dat wanneer we aan de voorwaarden van overwinning voldoen, de waarheid voor de onwaarheid zal blijken. we weten dat het dichtbij is. in allah’s naam, het is dichtbij, want men spreekt over de dag des oordeels als “morgen”.

hier volgende drie onheilspellende situaties uit de sierah van de profeet (biografie) waarin hij zijn volgelingen geruststelde en hen goed nieuws bracht:

de profeet (vzzmh) in ta'if

toen de qoereesj steeds meer samenzwoeren en kwaad deden, na de dood van de oom (en diens echtgenote) van de profeet (vzzmh), ging hij richting ta’if in de hoop daar meer aandacht en steun voor zijn boodschap te krijgen. in plaats daarvan zeiden ze hem te vertrekken en wel op een erg onbeleefde manier. ze stookten hun jongens op om stenen naar hem te gooien. ze gooiden stenen op hem tot zijn nobele voeten bloedden.
de profeet (vzzmh) keerde zijn blik naar mekka vol nieuwe vastberadenheid om zijn eerdere plan om de islam aan het volk bekend te maken opnieuw op te pakken, en zijn boodschap met veel vuur en niet te evenaren enthousiasme over te brengen.

zaid bin hariethah, zijn metgezel, zei tegen de profeet (vzzmh) : 'hoe durf je een voet in mekka te zetten nadat zij (de qoereesj) jou hebben verdreven?' de profeet (vzzmh) antwoordde: 'allah zal zeker voor verlichting zorgen en hij zal zeker zijn religie en profeet steunen.'

de profeet (vzzmh) met aboe bakr tijdens de hizjrah(onderweg van mekka naar medina)

de vooraanstaanden van mekka hielden een spoedvergadering om de te ondernemen acties vast te stellen en alle gebieden te onderzoeken die zouden kunnen helpen in het arresteren van de profeet en aboe bakr. ze besloten alle straten van mekka af te zetten en plaatsten zwaarbewapende surveillance bij alle potentiële uitgangen. er werd een prijs van 100 kamelen beloofd op het hoofd van beiden. ruiters, infanterie en spoorzoekers doorkruisten het land.

op een gegeven moment belandden ze zelfs bij de grot waar de profeet (vzzmh) en aboe bakr zich hadden verstopt. toen hij de vijand erg dichtbij zag, fluisterde aboe bakr tegen de profeet (vzzmh): 'wat als ze door de spleet heen kijken en ons ontdekken?' de profeet (vzzmh) zei in door god geïnspireerde kalmte: ‘zwijg aboe bakr! wat denk je van de twee waarvan de derde allah is?'

het was een waar goddelijk wonder, met de achtervolgers slechts een paar passen van de grot verwijderd.

de greppel slag

het was in de winter, de lucht was koud en er was een voedselcrisis in medina. medina stond op het punt meedogenloos belegerd te worden, en er is niks funester voor een opstandige instelling dan wanhoop, want als de belegerden aan een periode van gewelddadige aanvallen bloot zouden worden gesteld, zou het enige alternatief zijn om zich vernederd over te geven.  

vandaar dat de profeet (vzzmh) zich hard inspande om het vuur er bij zijn mannen in te houden, ze geestelijk sterk te houden, zodat ze zeker waren dat beproeving die voor hen lag slechts een wolk voor de zon was die spoedig voorbij zou gaan. en vervolgens zou de islam opnieuw in opmars komen en mensen zouden in grote aantallen toetreden, en de bolwerken van tirannie zouden in elkaar vallen en er zouden geen samenzweringen meer tegen hen zijn, noch hoefden ze voor hen te vrezen. het is een politieke regel dat deze hoop samen moet gaan met de etappes van onafgebroken inspanning.

een ander illustrerend bovennatuurlijk voorbeeld met een groots effect was dat er een groot rotsblok als onverplaatsbaar obstakel in de greppel stond. de profeet (vzzmh) nam een spade en sloeg er op, en het rotsblok verpulverde onmiddellijk tot een hoop los zand.

zodoende toen de samenzweerders medina binnenvielen en belegerden, gaven de moslims niet op in wanhoop, integendeel aanvaardden ze de bittere waarheid met een onverschrokken hoop op een grootse toekomst. "toen de gelovigen de scharen zagen, zeiden zij: "dit is wat allah en zijn boodschapper ons beloofden; en allah en zijn boodschapper spraken de waarheid." en dit vermeerderde slechts hun geloof en deed hun onderwerping toenemen." (edele koran 33:22)

wat betreft de slappelingen betreft, de weifelenden en die met bittere harten; ze staken de draak met de beloftes van overwinning die ze beschouwden als wensen van mensen op een dwaalspoor. ze zeiden tegen de metgezellen van de profeet (vzzmh): 'hij zegt tegen jullie dat hij vanuit yathrib de paleizen van hirah en de stad kisra ziet, terwijl jullie een greppel graven en jullie zelfs niet kunnen ontlasten (uit angst).'

allah zegt over hen: "en toen de huichelaars en zij in wier hart een ziekte is, zeiden: "wat allah en zijn boodschapper ons beloofden was slechts bedrog!" (edele koran 33:12)

twaalf à dertien jaar later werd de belofte van de profeet over perzië bewaarheid. misschien kunnen we hier opmerken dat hypocrieten van vandaag de dag ons ook zeggen dat allah ons niks dan bedrog heeft beloofd. allah zegt: "allah heeft macht over zijn gebod, maar de meeste mensen weten het niet." (edele koran 12:21)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day