1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. De Profeet Mohammed, een eenvoudig mens

De Profeet Mohammed, een eenvoudig mens

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
32391 2007/12/24 2024/07/23
Article translated to : العربية English हिन्दी

de profeet mohammed, een eenvoudig mens

 

ondanks zijn positie als leider gedroeg de profeet mohammed zich nooit als iemand die grootser of beter dan andere mensen zou zijn. hij liet mensen nooit het gevoel hebben nietig, ongewild of beschaamd te zijn. hij drong er bij zijn volgelingen op aan vriendelijk en nederig te zijn, slaven vrij te laten wanneer ze dat konden. hij spoorde aan tot het geven van aalmoezen, vooral aan de zeer armen en wezen, zonder een beloning ervoor terug te verwachten.

de profeet mohammad (vzzmh) was zelf nooit hebzuchtig. hij at erg weinig en slechts eenvoudige maaltijden. hij gaf er de voorkeur aan zijn maag niet te vullen. soms at hij dagen achtereen slechts rauw voedsel. hij sliep op een zeer eenvoudige matras op de vloer en had vrijwel niets op het gebied van huiselijk comfort of decoratie.

op een dag wilde hafsah, zijn vrouw, het hem ‘s nachts comfortabeler te maken door zijn rieten matje dubbel te vouwen – zonder het hem te vertellen – zodat het minder hard was. die nacht sliep hij vredig, maar hij versliep zich en bad de gebeden voor het ochtendgebed niet. hij was daar zo overstuur van dat hij nooit weer zo heeft geslapen.


een eenvoudig leven en tevredenheid waren de bepalende leerstelling in het leven van de profeet (vzzmh): "wanneer je iemand ziet aan wie meer geld en schoonheid dan aan jou is gegeven, kijk dan naar degenen die minder dan jou is gegeven." het denken op deze manier doet ons allah bedanken voor zijn zegeningen, in plaats van het gevoel te hebben dat iets je is onthouden.

mensen hadden de gewoonte zijn vrouw aisja, de dochter van zijn loyaalste metgezel aboe bakr, te vragen hoe hij thuis was.
"als een gewone man," antwoordde ze dan. “hij veegde het huis aan, naaide zijn eigen kleren, repareerde zijn eigen sandalen, gaf de kamelen te drinken, melkte de geiten, hielp de bediendes in hun werk en at maaltijden samen met hen, en hij kocht voor ons wat we nodig hadden van de markt."

hij bezat zelden meer dan één stel kleren, die hij zelf waste. hij was een huiselijk en vredelievend
mens. "wanneer je een huis binnengaat, vraag god het huis te zegenen," zei hij. hij groette anderen met de woorden: es-salamoe aleykoem – wat "moge vrede met jou zijn" betekent – omdat vrede de geweldigste zaak op aarde is.

hij was een groot voorstander van goede manieren, begroette mensen vriendelijk, en toonde respect aan ouderen. hij zei eens: "degenen die me het dierbaarst zijn, zijn degenen die goede manieren hebben."

al zijn vastgelegde woorden en handelingen wijzen uit dat hij een man was die zeer goedaardig, vriendelijk, bescheiden, goed gehumeurd was met een uitstekend verstand, die veel van dieren hield, en van alle mensen, vooral van zijn familie.

bovenal was hij een man die praktiseerde wat hij predikte. zijn leven, zowel privé als publiek, was een perfect voorbeeld voor zijn volgelingen.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day