1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Zijn betrekkingen

Zijn betrekkingen

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
66026 2007/11/06 2024/06/17

1. mohammed (vzzmh) als verkoper

 uitspraak van mohammed:

-  zjaber bin ‘abdoellah (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah's boodschapper (vzzmh) zei: "moge allah's genade worden gegeven aan degene die inschikkelijk is met kopen, verkopen, en het terugvragen van zijn geld". overlevering van el-boecharie.

 

uit mohammeds leven:

-         aboe hoereira  (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde: een man kwam naar de profeet (vzzmh) om zijn schuld te vorderen (een kameel) op zo’n ruwe (hardvochtige) manier dat de metgezellen van de profeet hem een pak slag wilden geven,maar allah’s boodschapper zei (tegen hen):(( "laat hem met rust, ongetwijfeld heeft de schuldeiser (i.e., rechtmatige eigenaar) het recht van spreken)). allah's boodschapper zei vervolgens: ((geef hem een kameel van dezelfde leeftijd als die van hem)). ze zeiden: "o allah's boodschapper! we hebben slechts een ouder kameel (dan wat hij vraagt) kunnen vinden. allah's boodschapper zei: ((geef het aan hem, want de beste onder jullie mensen is degene die zijn schulden terugbetaalt op de grootmoedigste manier)). (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 

2. mohammed (vzzmh) als koper.

 

uitspraak van mohammed:

      abi saied el-goedri (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde: de profeet (vzzmh) zei: "de koopman die niets dan de waarheid zegt en eerlijk is, is in het gezelschap van de profeten – die onderwijzen, de oprechten, liefhebbers van de waarheid, en de martelaren (of getuigen) – die getuigen." overlevering van al-tirmidhie.

 

uit mohammeds leven-:

 safwèn soewayd ibn qays (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde: ik en makhramah al-abdi importeerden kleding uit hajar, en we brachten ze naar mekka. de boodschapper van allah (vzzmh) kwam naar ons toelopen, en nadat we met hem hadden onderhandeld over wat broeken, verkochten we die aan hem. er was een man die voor betaling ging wegen. de boodschapper van allah (vzzmh) zei tegen hem: ((weeg af en geef wat overgewicht)). overlevering van aboe daoed en al-tirmidhie , goede overlevering (hadith). overlevering door aboe-daoed en al-tirmidhie, als hadith hasan sahieh (goed en correct).

 

 

3. mohammed (vzzmh) als sluiter van verbonden.

 

uitspraak van mohammed:

 abdoellah bin amr bin al 'aas (moge allah tevreden over hem en zijn vader zijn) vertelde: de boodschapper van allah (vzzmh) zei: "degene die de volgende vier eigenschappen heeft zal een pure hypocriet zijn, en wie één van deze eigenschappen heeft zal één van de eigenschappen van hypocrisie hebben behalve als hij er mee stopt: 1. wanneer hem iets wordt toevertrouwd, pleegt hij verraad; 2. wanneer hij spreekt, vertelt hij leugens; 3. wanneer hij een verbond sluit, blijkt hij onbetrouwbaar te zijn; 4. bij onenigheid gedraagt hij zich op een erg onnadenkende, gemene en beledigende, onjuiste manier." (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 

4. mohammed (vzzmh) in oorlog.

 

uitspraak van mohammed:

          aisja vertelde dat allah's boodschapper (vzzmh) nooit iemand met zijn hand sloeg, vrouw nog bediende, slechts in het geval hij vocht in het belang van allah en hij nam nooit wraak voor iets behalve wanneer de door allah onschendbare zaken werden geschonden; dan nam hij wraak voor allah, de verhevene en glorieuze. overlevering van moeslim.

 

uit mohammeds leven:-  soelaimèn b. buraidah overleverde van zijn vader dat wanneer de boodschapper van allah (vzzmh) iemand als aanvoerder van een leger of detachering aanstelde, maande hij diegene vooral aan om allah te vrezen, en goed te zijn met de moslims die met hem waren. dan zei hij: vecht in allah’s naam en op allah’s manier. vecht tegen diegenen die niet in allah geloven. voer een heilige oorlog, houd de oorlogsbuit niet achter; verbreek je geloftes niet; en vermink de (dode) lichamen niet; dood geen kinderen. overlevering van moeslim.

 

 

5. mohammed (vzzmh) met de mensen van de heilige schrift (joden & christenen)

 

uitspraak van mohammed:

-         aboe hoereira  (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: er was eens een jood die iets wilde verkopen, en iemand deed een bod dat hem niet beviel. hij zei toen, "nee, bij hem die mozes superioriteit over alle mensen gaf!" een man van de ansaar die dat hoorde stond op en gaf de jood een klap in zijn gezicht, zeggend, "je moet zeggen: bij hem die mozes superioriteit over alle mensen gaf terwijl de profeet (mohammed) vzzmh – zich onder ons bevindt!" de jood ging naar de profeet en zei, "o aboe-l-qasim! ik ben onder de verzekering en veiligheidsovereenkomst, dus wat geeft die en die het recht mij te slaan?" de profeet vroeg de andere man, "waarom heb je hem geslagen". hij vertelde hem het hele verhaal. de profeet werd kwaad, het was op zijn gezicht te lezen, en hij zei,”geef geen enkele profeet superioriteit boven enige andere profeet van allah, want als op de bazuin/trompet zal worden geblazen, zal iedereen op de aarde en in de hemelen het bewustzijn verliezen, met uitzondering van degenen aan wie allah ontheffing verleent. er zal een tweede keer op de trompet worden geblazen en ik zal de eerste zijn die zal worden opgewekt en ik zal mozes zien die zich aan allah’s troon vasthoudt. ik weet niet of het verlies van bewustzijn welke mozes onderging op de dag van thoer voldoende was voor hem, of dat hij eerder dan ik opstond. en ik zeg niet dat er iemand beter is yoenes bin matta." overlevering van boecharie.

 

uit mohammeds leven

-         anas (moge allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: een joodse jongen placht de profeet (vzzmh) te bedienen en werd ziek. dus ging de profeet (vzzmh) hem bezoeken. hij ging vlakbij zijn hoofd zitten en vroeg hem de islam te aanvaarden. de jongen keek naar zijn vader, die daar zat. hij zei hem aboe-l-qasim te gehoorzamen en de jongen aanvaardde de islam. de profeet (vzzmh) kwam naar buiten zeggende: "lof aan allah die deze jongen van het hellevuur redde." overlevering van boecharie.

-         'aisja (moge allah tevreden over haar zijn) vertelde: allah's boodschapper (vzzmh) stierf terwijl zijn (stalen) harnas aan een jood was verpand voor dertig maten gerst. (identieke hadieth van verschillende overleveraars)..

-         sahl bin hunaif (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend: er kwam een rouwstoet voorbij de profeet en hij stond op. toen hem werd verteld dat het de doodkist van een jood was zei hij, "is het niet een ziel (levend wezen)? overlevering van boecharie.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day