1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Jezus & Mohammed vergeleken – vrede zij met hen

Jezus & Mohammed vergeleken – vrede zij met hen

Auther : Yusuf Estes
Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
45593 2009/03/21 2024/04/16
Article translated to : العربية English Español Русский

jezus & mohammed vergeleken – vrede zij met hen

"ben jij die profeet" [bijbel, johannes 1:20]

die profeet?

wie was hij?

jezus & mohammed vergeleken

 
"maar de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat ik u gezegd heb."
[bijbel - johannes 14:26]


 
jezus, de zoon van maria, zei, "een boodschapper zal na mij komen, hij heet ahmad."
[edele koran 61:6]


 
en dit is het getuigenis van johannes, toen de joden enige priesters en levieten afzonden van jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: wie zijt gij? en hij beleed en loochende het niet: ik ben de christus niet. en zij vroegen hem: wat dan? zijt gij elia? en hij zeide: ik ben die niet. zijt gij de profeet? en hij antwoordde: neen.

[bijbel - johannes 1:19-21]


toen de opperpriesters en levieten johannes de doper vroegen wie hij was, vroegen ze dat op een zeer vreemde manier. eerst vroegen ze hem of hij wel of niet de verwachte “messias” was [christus in hellenistisch grieks]. hij was niet de messias waar ze op hadden gehoopt. vervolgens vroegen ze of hij de profeet elia was en opnieuw antwoordt hij ontkennend. nu komt het zeer vreemde deel. als laatste vragen ze hem of hij “de profeet” is.

 zijt gij de christus? - [neen]
 zijt gij elia? - [neen]
 zijt gij de profeet? - [neen]

wat bedoelden ze met "de profeet?" wij weten natuurlijk wie de "christus" is. toch zouden christenen moeten weten dat "christus" louter een verkorte vorm is van het hellenistisch griekse woord "christos," waar het hebreeuwse woord “messias” mee wordt bedoeld.

de joden van 2000 jaar geleden waren beslist op zoek naar de messias, er was voorspeld in hun boeken dat hij zou komen en hen overwinning zou geven over hun onderdrukkers en hen zodoende heerschappij over deze wereld zou verschaffen. ze werden onderdrukt door de romeinen en zelfs hun eigen joodse koningen werden als niet meer dan marionetten van de ongelovigen gezien. ze zouden zeker dolblij zijn geweest als er iemand op het toneel zou verschijnen die de romeinse heersers en slavendrijvers zou verslaan.

daarna vroegen de priesters en levieten aan johannes de doper of hij de profeet elia was, die na honderden jaren afwezigheid terug was gekomen. onder hen bestond de veronderstelling dat elia terug zou komen. maar opnieuw ontkent johannes de doper; hij is niet elia.

wie is hij dan wel? ze stonden verbaasd van deze man die in de woestijn leefde verlaten van rijkdom, vastend, de materiële aantrekking van het leven uit de weg gaand.

dan vragen ze johannes de doper nogmaals wie hij is. "ben jij de profeet?" en nogmaals ontkent hij, maar dan vertelt hij hen over iemand die spoedig na hem zal komen, over wie hij beweert dat hij het niet waard is om zelfs zijn schoenveters los te maken.

dit beantwoordt de vraag "wie anders verwachtten ze naast de messias?" echter niet. zou het kunnen zijn dat ze naar iemand als mohammed zochten? (zou kunnen)

wie is de profeet? -

ga door met lezen en kom er achter wie “de profeet” is en welke andere bewijzen er in de heilige teksten kunnen worden ontdekt om dit idee te ondersteunen.

eeuwenlang geloofden moslims dat jezus (vrede zij met hem) "de profeet" was die in het evangelie van johannes met deze woorden werd genoemd. de koran verklaart dat één van de belangrijke karakteristieken van jezus zijn missie het geven van “besjier” of “verheugend nieuws” van de komst van de profeet mohammed, vrede zij met hem. tijdens zijn korte zendingsperiode die slechts drie jaar duurde, en werd overschaduwd door de vijandige houding van zijn eigen volk, gaf jezus hen het goede nieuws van ahmad (een van de vormen van “mohammed”), de laatste boodschapper van god, die de goddelijke leerstelling zowel in theorie als in praktijk zou vervolmaken. de koran vermeldt dat jezus zegt:

 
"o kinderen van israel! ik ben de boodschapper van allah {god de almachtige} (gestuurd) naar jullie, de geboden/wetten (torah of het oude testament) voor mij bevestigend,  en het verheugende nieuws brengend van een boodschapper die na mij zal komen, wiens naam ahmad zal zijn."

[edele koran 61:6]


de koran geeft de naam op als ahmad, één van de diverse manieren om de naam mohammed te zeggen. net zoals we in het nederlands van de naam johannes de verkorte vorm johan of john gebruiken, of voor christianus chris, voor petrus peter, of pete. in het arabisch bestaan gelijksoortige naamvormen. mohammed, ahmad en hamad zijn enkele namen die van dezelfde wortel afstammen, het woord “hamd” (wat betekent lof/glorie/eer) en kan in het arabisch worden begrepen als “degene die (god) eert; de geprezene, eren, etc.

abdullah yoesuf ali verklaart in zijn vertaling van de betekenis van de koran naar het engels, dat "ahmad of mohammed, de geprezene is een vertaling van het hellenetisch griekse woord periclytos. in het tegenwoordige evangelie van johannes 14:16, 15:26 en 16:7, is het griekse woord paracletos vertaald met “trooster”. paracletos kan een advocaat betekenen, of "iemand die geroepen is om iemand anders te helpen", "een aardige vriend." mohammed (vrede zij met hem) stond vanaf zijn geboorte bekend als iemand die gemak en vereniging aan familie, vrienden en onbekenden bracht, vooral het versterken van de familiebanden en broederliefde.

een andere bijnaam van de profeet mohammed (vrede zij met hem) genoemd in de bijbel (of tenminste wat er van over is gebleven in de vertaling) is "geest van de waarheid." as-saddieq betekent precies hetzelfde en dat is een andere naam die aan mohamed was gegeven (vrede zij met hem) door degenen die zijn geneigdheid naar eerlijkheid en rechtschapenheid kenden.

in het evangelie van het nieuwe testament volgens johannes belooft jezus (vrede zij met hem) dat de paracletos vier keer zal komen (john 14:16; 14:26; 15:26; 16:7). natuurlijk kwam jezus (vrede zij met hem) niet terug tijdens hun leven noch een andere profeet, dus latere geleerden kwamen op met het idee dat het niet jezus “in persoon” was maar eerder in een “spirituele vorm”. dit leidde naar de bewering van sommige cristenen, dat het de heilige geest zou moeten zijn, die neer zou dalen naar de discipelen op de dag van pinksteren (handelingen 2), om te getuigen van christus en hen naar de totale waarheid te leiden en eeuwig bij de gelovigen te zijn, en dat ze niet zouden sterven (johannes 3:16), maar eeuwig zouden leven. verder in een aantal later toegevoegde verzen (zie voetnoten van de herziene standaard versie van de bijbel) aan het allerlaatste hoofdstuk van marcus (16), waarin ze de komst van de geest beschrijven op een manier die volgens hun voorstelling in nieuwe talen zou praten; slangen oprapend, handopleggend om zieken te genezen en zelfs vergif drinkend en niets kon hen deren.[marcus 23:17-18]

een ander punt is dat de paracletos, trooster of de geest van de waarheid, vanaf dat moment bij ons zou verblijven. het is duidelijk dat iedereen mohammeds invloed en zijn boodschap van het aanbidden van slechts eén god zonder een enkele deelgenoot lang na zijn aardse leven wijd verspreid is.

 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day