1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. In de omgang

In de omgang

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
80218 2007/11/06 2024/05/22

in de omgang

               

1) mohammed (vzzmh) als echtgenoot:

 

uitspraak van mohammed (vzzmh):

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: "degenen onder de gelovigen die het volmaaktste geloof laten zien zijn degenen die het beste karakter hebben en die het vriendelijkst tegen hun vrouwen zijn"……….. overlevering van el-tirmidhie

 

uit mohammeds leven:

amro (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) werd gevraagd van wie hij het meeste hield. hij antwoordde aisja. de man vroeg "en van de mannen?". hij antwoordde "haar vader".

 

2) mohammed (vzzmh) als een vader:

 

uitspraak van mohammed (vzzmh):

aboe-darda' (moge allah tevreden over hem zijn) heeft het volgende opgetekend: een man kwam hem vertellen dat zijn moeder hem heeft opgedragen van zijn vrouw te scheiden, en dat hij vroeg wat hij moest doen? hij antwoordde dat hij had gehoord dat de profeet (vzzmh) eens zei dat de ouders de middelste deur van het paradijs vertegenwoordigen, dus je bent vrij wel of niet van de gelegenheid gebruik te maken……. overlevering van el-tirmidhie

 

uit mohammeds leven:

anas (moge allah tevreden over hem zijn) tekende op dat allah's boodschapper (vzzmh) zijn huis binnentrad op het moment dat zijn zoon ibrahiem zijn laatste ademtochten uitblies. de ogen van allah’s boodschapper liepen over van tranen. abderrahmen ibn auf zei: "o boodschapper van allah, zelfs u huilt!" hij zei: "o ibn auf, dit is genade". vervolgens huilde hij nog meer en zei: "de ogen vergieten tranen en het hart treurt en we zullen niets zeggen behalve wat onze heer behaagt. o ibrahiem, we zijn zeker bedroefd omdat we van je worden gescheiden"…… overlevering van el-boecharie.

 

anas (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah’s boodschapper (vzzmh) overstuur was tijdens zijn laatste levensuren. fatima (moge allah tevreden over haar zijn) zei: "o vader, wat ben je overstuur!" hij (vzzmh) zei: "jouw vader zal na vandaag niet meer overstuur zijn". toen hij was overleden zei ze: "o vader die allah’s oproep heeft beantwoord. o vader die in het paradijs verblijft. o vader we maken jouw dood bekend bij gabriël". toen hij (vzzmh) was begraven zei ze: "hoe is het mogelijk dat jullie aarde op allah’s boodschapper storten"…… overlevering van el-boecharie.

 

 

3) mohammed (vzzmh) als een grootvader:

 

uitspraak van mohammed:

amr ibn shoeaib (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah's boodschapper (vzzmh) zei: "degenen die geen genade toont aan onze kinderen en de rechten van onze ouders niet waar maken hoort niet bij ons".

 

uit mohammeds leven:

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de boodschapper van allah (vzzmh) al-hassan ibn ali kuste in het bijzijn van al-akra' ibn habes. al-akra' zei: "ik heb 10 kinderen en die heb ik nog nooit gekust". allah's apostel (vzzmh) zei: "degene die geen genade toont, ontvangt geen genade"………

 

4) mohammed (vzzmh) met kinderen:

 

uitspraak van mohammed:

aisja heeft verteld dat een oude vrouw met haar twee dochters haar kwam bezoeken. aisja gaf hen drie dadels. de moeder gaf elke dochter een dadel en ze wilde net aan haar dadel beginnen toen één van haar dochters om nog één vroeg. dus deelde ze haar dadel in tweeën en gaf haar een helft en zelf at ze de andere helft op. aisja zei dat ze de reactie van de vrouw bewonderde en vertelde het voorval aan allah’s boodschapper (vvzmh) die zei: "allah (de almachtige) heeft haar het paradijs toegekend of de hel wordt haar bespaard door haar gebaar"………. overlevering van moeslim.

 

verteld door aboe-koetada el harith, moge allah tevreden over hem zijn, dat de profeet (vzzmh) zei: “wanneer ik opsta voor het gebed wil ik mijn tijd er voor nemen, maar als ik een kind hoor huilen maak ik haast omdat ik bang ben dat het de moeder (die achter me bidt) stoort”. overlevering van el-boecharie.

 

uit mohammeds leven:

anas (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat hij kinderen placht te groeten omdat hij allah’s boodschapper (vzzmh) dat heeft zien doen.

 

anas heeft ook opgetekend dat de jonge meisjes in medina de hand van allah’s boodschapper (vzzmh) vasthielden wanneer ze maar wilden…………. overlevering van el-boecharie

 

 

5) mohammed (vzzmh) met vrouwen:

 

uitspraak van mohammed:

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: " degenen onder de gelovigen die het volmaaktste geloof laten zien zijn degenen die het beste karakter hebben en die het vriendelijkst tegen hun vrouwen zijn"……….. overlevering van el-tirmidhi

 

uit mohammeds leven:

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah’s boodschapper zei: " een gelovige man zou niet een hekel aan zijn gelovige vrouw moeten hebben, als hij een hekel heeft aan een van haar eigenschappen, zal een andere eigenschap van haar hem bevallen"………. overlevering van moeslim.

 

abdoellah ibn amr (moge allah tevreden over hem zijn) vertelde dat allah’s boodschapper zei: "de hele wereld is een voorziening, en het beste onderwerp van weldaad van de wereld is een godvruchtige vrouw"……… overlevering van moeslim.

 

uit mohammeds leven:

al-aswad ibn yazid zei: "ik vroeg aisja wat allah’s boodschapper (vzzmh) thuis gewoonlijk deed. ze zei: “hij was altijd zijn gezin tot dienst tot gebedstijd kwam, daarna ging hij bidden"…………. overlevering van el-boecharie.

 

een man van de bani sawa' vroeg aisja over het gedrag van allah's boodschapper (vzzmh). ze antwoordde: "heb je niet in de koran gelezen waarin wordt beschreven dat hij de edelste manieren heeft? ze zei:”allah's boodschapper (vzzmh) zat samen met zijn metgezellen, dus bereidde ik wat eten en hafsa deed hetzelfde maar was me voor. dus zei ik tegen mijn dienstmeid om de schaal met eten van hafsa kapot te gooien. ze voerde de opdracht uit terwijl allah’s boodschapper (pbuh)toekeek. het eten viel allemaal op de grond en hij (vzzmh) raapte het op en at het samen met zijn metgezellen op. toen nam hij mijn schotel met eten en gaf de opdracht aan mijn dienstmeid het aan hafsa te geven, en zei: "een schotel in plaats van de jouwe en het voedsel is voor jou". aisja gaf als commentaar dat ondanks haar gedrag liet allah’s boodschapper (vzzmh) nooit blijken dat hij boos op haar was.……….soennan ibn majah.

 

 

6) mohammed (vzzmh) met zijn verwanten:

 

uitspraak van mohammed:

anas ibn malik (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah's boodschapper (vzzmh) zei: "wie zou willen dat hem meer rijkdom wordt toegekend en zijn levensduur verlengd moet goede relaties met zijn verwanten aanhouden" (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

uit mohammeds leven:

anas ibn malik (moge allah tevreden over hem zijn) heeft tekende op dat: aboe talha bevond zich onder de ansaar van medina die de meeste eigendommen bezaten, en onder zijn eigendommen die hij het meest liefhad was zijn tuin die zich tegenover de moskee bevond, en die bekend stond als bairaha'. de boodschapper van allah (vzzmh) ging er regelmatig naar toe en dronk van zijn zoete water. toen het volgende vers werd geopenbaard:" jullie zullen nooit rechtschapenheid verkrijgen totdat jullie overvloedig dat waar jullie van houden weggeven" (ali-imran 3:92), stond aboe talha op, ging naar allah's boodschapper (vzzmh) en zei: allah zegt in zijn boek: " jullie zullen nooit rechtschapenheid verkrijgen totdat jullie overvloedig dat waar jullie van houden weggeven", en mijn dierbaarste bezit is bairaha' dus ik geef het als saddaqa voor allah hopend op zijn beloning. de boodschapper (vzzmh) zei: bravo, dat is eigendom waar je voordeel van zult hebben. ik heb gehoord wat je zei, maar ik vind dat je het beter aan je naaste verwanten kunt verdelen. zodoende verdeelde aboe talha zijn tuin onder zijn naaste verwanten en neven van zijn vaders kant (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

 

7) mohammed (vzzmh) als een bezoeker:

 

uitspraak van mohammed:

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de profeet (vzzmh) zei: een man bezocht zijn broer die in een andere stad woonde en allah stuurde een engel als afgevaardigde om onderweg op hem te wachten, toen hij arriveerde vroeg hij: “waar ben je van plan naar toe te gaan?” hij zei: “ik ben van plan naar mijn broer te gaan die in deze stad woont.” hij vroeg: “heb jij hem een dienst verleend (en verwacht je hier iets voor terug te krijgen?) hij zei: nee, ik doe dit omdat ik van hem houd ter wille van allah, de verheven en eervolle. waarop hij zei: “ik ben een boodschapper voor jou van allah: (om je op de hoogte te stellen) dat allah van jou houdt zoals jij van hem houdt” (ter wille van hem)……. overlevering van moeslim.

 

uit mohammeds leven:

ibn abbas (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de boodschapper (vzzmh) tegen gabriël zei: "wat houdt jou tegen om ons vaker te bezoeken?" als antwoord hierop werd het volgende vers geopenbaard: "en wij (engelen) dalen slechts neer op het bevel van onze heer (o mohammed). aan hem behoort wat voor ons en wat achter ons ligt, en wat zich daartussen bevindt; en uw heer vergeet niets"……….soera maryam (64)…… overlevering van el-boecharie.

 

 

8-met de wezen:

 

uitspraak van mohammed:

sahl ibn sa'ad (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat de boodschapper van allah (vzzmh) zei: "ik en een persoon die voor een wees zorgt en hem in onderhoud voorziet, zullen in het paradijs zo zijn" terwijl hij zijn wijs- en middelvinger tegen elkaar aan hield.……… overlevering van el-boecharie.

 

uit mohammeds leven:

aboe hoereira (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat er eens een man bij de boodschapper van allah (vzzmh) kwam klagen dat hij hardvochtig was, allah's boodschapper (vzzmh) antwoordde: "als je wilt dat je hart wordt verzacht geef dan voedsel aan de armen en aai over het hoofd van een wees. overlevering moesnad ahmed.

 

 

9-met de armen:

 

uitspraak van mohammed:

allah's boodschapper (vzzmh) zei: "het slechtste eten is dat van een feestmaal waar de armen niet, en die niet arm zijn wel zijn uitgenodigd. ……… overlevering van moeslim.

 

in een andere versie van dezelfde hadieth die zowel door el-boecharie als moeslim is genoemd, zei de boodschapper van allah (vzzmh): "het slechtste voedsel is dat van een gastmaal waar de rijken zijn uitgenodigd en de armen niet".

 

aboe darda' oeimer (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah’s boodschapper (vzzmh) zei: "zorg voor de armen, want de armen zijn de reden waarom jou overwinning en rijkdom worden gegeven"……… overlevering van aboe daoed.

 

uit mohammeds leven:

aboe hoereira ibn amro el-moezni (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat aboe soefjèn bij een groepje die uit o.a. salman, soehaib en bilel bestond langsliep. ze zeiden tegen hem: "allah’s zwaarden hebben niet genoeg van allah’s vijand genomen (waar ze aboe soefjèn mee bedoelden). aboe bakr (moge allah tevreden over hem zijn) zei: "durven jullie dat tegen de sjeik van qoer’eesj, hun gezagvoerder, te zeggen?". toen kwam allah's boodschapper (vzzmh) en zei tegen aboe bakr: "aboe bakr je hebt hem misschien geïrriteerd, en als dat zo is, dan heb je allah geïrriteerd". aboe bakr ging naar hen toe, zeggend: "o broeders, heb ik jullie geïrriteerd?"…..ze antwoordden: "nee, moge allah jou vergeven broeder"……….. overlevering van moeslim

 

 

10-met zijn buren

 

uitspraak van mohammed:

de profeet (vzzmh) zei: "bij allah, hij gelooft niet! bij allah, hij gelooft niet! bij allah, hij gelooft niet! " men zei: "wie is dat, o apostel van allah?" hij zei: "de persoon wiens buren zich niet veilig voelen voor zijn slechte daden.” (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

in een andere versie overgeleverd door moeslim, zei allah's boodschapper (vzzmh): "hij bij wie zijn buren zich niet veilig voelen voor zijn slechte daden zal niet tot de hemel worden toegelaten".

 

allah's boodschapper (vzzmh) zei: "een ieder die in allah en het laatste oordeel gelooft zou zijn buren geen schade moeten berokkenen, en een ieder die in allah en het laatste oordeel gelooft zou zijn gast overvloedig moeten onthalen en een ieder die in allah en het laatste oordeel gelooft zou goede dingen moeten zeggen of zwijgen”. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

uit mohammeds leven:

aboe dhar (moge allah tevreden over hem zijn) heeft opgetekend dat allah’s boodschapper (vzzmh) zei: "o aba dhar, wanneer je soep kookt, maak dan veel klaar en geef ervan aan je buren"……. overlevering van moeslim.

 

in een andere versie zei aboe dhar: "mijn boezemvriend (vzzmh) gaf me de raad: "als je soep kookt maak er dan wat meer en geef er wat van aan je buren".

 

abdoellah ibn omar (moge allah tevreden met hem zijn) heeft opgetekend dat allah's apostel (vzzmh) zei: "de beste vrienden zijn degenen die het liefdadigst tegen hun vrienden zijn. de beste buren zijn diegenen die het liefdadigst tegen hun buren zijn"………. overlevering van el-tirmidhie.

 

 

11-met de ouders:

 

uitspraak van mohammed:

een man kwam allah's boodschapper (vzzmh) vragen: "o allah's apostel, welke persoon verdient mijn vriendelijke kameraadschap het meest?" hij (vzzmh) antwoordde: "je moeder", de man vroeg "en wie daarna?' hij (vzzmh) antwoordde: "je moeder", de man vroeg: "en daarna?", hij (vzzmh) antwoordde: "je moeder"……de man vroeg: "en daarna wie?"…… hij (vzzmh) antwoordde: "je vader".

 

in een andere versie: een man kwam allah’s boodschapper (vzzmh) vragen wie het meeste zijn vriendelijke, zorgzame kameraadschap verdient. de profeet (vzzmh) zei: "jouw moeder, dan jouw moeder, dan jouw moeder, dan jouw vader, dan de naaste verwanten".

 

asma'a bint aboe bakr es-siddieq (moge allah tevreden met hen zijn) heeft opgetekend dat zij de apostel van allah (vzzmh) vroeg of ze een goede relatie met haar moeder, die toen nog polytheïst was, aan zou moeten houden. hij antwoordde: "ja, houd een goede relatie met haar”. (identieke hadieth van verschillende overleveraars).

 

uit mohammeds leven:

het is opgetekend dat aboe hoereira tegen een aantal metgezellen van allah's boodschapper (vzzmh) zei: "bij allah, iedere gelovige die ooit van mij zal horen zal van me houden"…een metgezel vroeg hem: "hoe weet jij dat aboe hoereira?" hij antwoordde: "mijn moeder was polytheïst en ik probeerde haar tot de islam te bekeren, maar ze weigerde altijd. op een keer zei ze erg slechte woorden over allah’s boodschapper (vzzmh). ik ging huilend naar de profeet (vzzmh) en vertelde hem wat er was gebeurd tussen mijn moeder en mij en vroeg hem om allah te bidden om mijn moeder naar de islam te leiden. allah's boodschapper (vzzmh) zei: " o allah, leid de moeder van aboe hoereira op het juiste pad".

 

ik rende naar mijn moeder om haar het goede nieuws te vertellen dat de profeet (vzzmh) voor haar had gebeden. toen ik bij haar deur aankwam, hoorde ik het geluid van water en haar voetstappen. ze zei: "aboe hoereira, blijf waar je bent". toen ze zich had aangekleed opende ze de deur en zei: " ik getuig dat er geen god is behalve allah, en dat mohammed zijn boodschapper is".

 

aboe hoereira zei :” erg blij rende ik naar allah's boodschapper (vzzmh) en zei: "o allah's boodschapper wees blij want allah heeft uw gebed verhoord en mijn moeder op het juiste pad geleid". toen vroeg ik de apostel van allah (vzzmh) om tot allah (de almachtige) te bidden om alle gelovigen van mij en mijn moeder te laten houden en dat mijn moeder en ik van hen houden. allah's boodschapper (vzzmh) zei: "o allah, laat alstublieft de gelovigen van aboe hoereira en zijn moeder houden en laat hen van alle gelovigen houden"…….van toen af aan, zei aboe hoereira dat wanneer een gelovige hem of zijn moeder hoort of ziet hij van ons houdt.………moesnad ahmed (deel 2/pagina 319).

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day