1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Inleiding

Inleiding

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
152958 2007/11/06 2024/05/27

inleiding:

 

in de naam van allah, de meest barmhartige, de meest genadige en vrede zij met de boodschapper van allah

 

de reden van dit boek:

 

mohammed (vzzmh)[1]kwam meer dan 1400 jaar geleden en zei dat hij goddelijke openbaring ontvangt van allah de almachtige en dat hij is aangewezen om deze boodschap over de hele wereld te verspreiden, onbeperkt door tijd, plaats, ras of kleur, bewerend dat deze boodschap de laatste tussen hemel en aarde is en dat hij de laatste van allah’s boodschappers en profeten is.

 

wie is hij? is hij die terrorist zoals de kranten hem afbeelden? of is hij de gestructureerde krijgsman die in bijna iedere veldslag waaraan hij deelnam tegen zijn vijanden zegevierde?

 

sommige boeken die over mohammad (vzzmh) gingen bespraken de persoon die gedurende slechts 25 jaar (wat de periode van zijn da’wa; de oproep is) het voor elkaar kreeg de wereld te veranderen, en zijn oproep verspreidde zich overal. zulke boeken behandelden zijn politieke en militaire talent. andere boeken gingen over de militaire kant van zijn leven of jihad toen hij zich verdedigde tijdens de oproep. de meeste boeken hebben een heel belangrijk deel van zijn leven genegeerd, en dat is het feit dat hij een mens was, een vader, een broeder en een echtgenoot.

 

moslims geloven dat wat in mohammeds (vzzmh) leven plaats vond op het vlak van sociale relaties niet iets is wat hij verzon, maar een deel is van de goddelijke openbaring. dit is de reden waarom we ons hebben geconcentreerd op dit onzichtbare of achterwege gelaten deel van zijn leven. toen mohammed (vzzmh) begon met het overbrengen van zijn boodschap (de oproep) vocht hij niet tegen zijn volk. in tegendeel waren hij en zijn metgezellen geduldig en leden door hen veel tegenslagen. tijdens zulke moeilijke tijden leerde allah's boodschapper zijn metgezellen manieren die hen tot koningen en leiders maakte ondanks dat ze geen belang achtten aan een dergelijke rijkdom.

 

de reden waarom we het leven van mohammed (vzzmh) op deze manier willen laten zien is doordat er zoveel dingen over hem zijn gezegd door mensen die hem niet goed kennen.

 

laat ons dus objectief blijven: als je een oordeel over iemand wilt vellen moet je het volgende doen:

 

1)hem persoonlijk aanhoren.

 2)zijn denkbeeld op een logische manier beoordelen.

 3)als jij het eens bent met zijn logica, kijk dan of zijn gedrag in overeenstemming met deze logica is.

4)als dat zo is, dan hoef je hem slechts te geloven. dat is wat allah's boodschapper (vzzmh) zei: "verbintenis hangt af van de geest"……dus iemand die geesteloos is heeft geen verbintenis.

 

deze vier logische punten zou je in beschouwing moeten nemen om mohammed (vzzmh) te beoordelen. alles wat je moet doen is de volgende pagina’s te lezen met een objectieve onbevooroordeelde kijk, en dan zal je uiteindelijk deze verwarrende vragen kunnen beantwoorden.

· is mohammed (vzzmh) echt een terrorist?

· is hij echt een profeet zoals hij beweerde?

· is islam een waar geloof?

 

 

dit boek is verdeeld in twee hoofdstukken:

 

hoofdstuk eén: basisdefinities

 

om alles over mohammed (vzzmh) te lezen en te begrijpen, moesten we beginnen met een basis om mee te starten. daarom hebben we dit hoofdstuk gewijd aan de uitleg van de basisdefinities en betekenissen die betrekking hebben op ons onderwerp, zoals: de religie, de boodschapper, allah, en islam. om de kern van dit boek te begrijpen is het erg belangrijk met zulke definities te beginnen.

 

hoofdstuk twee: fragmenten van de uitspraken en daden van de boodschapper van allah (vzzmh):

 

hier hebben we vele secties aangehaald die over verschillende toestanden gaan die betrekking hebben op mohammed (vzzmh), beschreven op een eenvoudige manier. elke sectie is in twee delen verdeeld. het eerste deel is getiteld “de uitspraken van mohammed(vzzmh)” en de andere “uit mohammeds leven(vzzmh)”. dit hebben we zo gedaan zodat jullie zijn woorden met zijn daden kunnen vergelijken, en in sommige gevallen hebben we commentaar toegevoegd om de aandacht te vestigen op de kern van sommige van zijn uitspraken (ahadith = meervoud van hadith) of om bepaalde betekenissen breder uit te leggen.

 

 

------------------------------------------------

[1]vzzmh : vrede en zegeningen zijn met hem

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day