1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. פרק שני משמעות האימונה

פרק שני משמעות האימונה

 

פרק שני

משמעות האימונה

הצורך למדע ונאמנות למשמעת

כבר ידעת שהאיסלאם, הוא המשמעת לאללה המתעלה, וללכת בעקבות דיניו והוראותיו, עכשיו אנו רוצים להראות לך כי הבן אדם אינו יכול שיהיה נשמע לאללה, וללכת בעקבות חוקתו,ובדרכו אך ורק אם יידע כמה דברים, ומאמין בהם אמונה גמורה.

הדבר הראשון שהאדם צריך לו בנידון הזה, שיהיה לו וודאות בלב לבו ביישותו של אללה המתרומם, כי אם לא מוודה בישותו , איך נשמע לו ויתנהג בחוקתו?

גם כן עליו לדעת את תכונותיו של אללה המתעלה,כי אם אינו יודע כי אללה אחד אין שותף לו באלוהותו,איך נרתע מלהרכין את הראש שלו ופושט ידו לזולת אללה? גם כן אם לא יאמין כי אללה שומע הכול ויודע כל דבר, איך יכול להירתע ממרדנות בו וחריגה מהוראותיו?עולה מכל זה,כי הבן אדם אינו יכול להתקשט בתכונות הנחוצים שצריך להתקשט בהן, כמחשבותיו, פעולותיו, מוסריו, כדי ללכת בדרך ישרה של אללה, כל עוד שאינו יודע את תכונותיו של אללה המתעלה, ואינו יודע אותן ידיעה נכונה. ולא די שיהיה המדע הזה סתם מדע, צריך שיהיה מהיימן בלב לבו, כדי שיבטיח את לבו מחששות המטעות, וחייו מפעולה במה נוגד למדעו.

גם כן צריך לבן אדם, לדעת מהו הדרך הנכון לחיות בעולם הזה. לפי רצונו של אללה המתעלה, מה הדבר שאללה אוהב כדי לבחור בו, והדבר השנוא עליו כדי להתרחק ממנו. לשם כך צריך שיהיה האדם מודע בחוקת אללה, וישתכניע כי החוקה הזאת היא מאללה המתעלה, ואינו משביע רצונו של אללה, עד אשר יבציע בחייו את החוקה הזאת במלואה, אם לא יודע את החוקה הזאת איך לו להתנהג לפיה בחייו? ואם ידיעתו בחוקה הזאת ידיעה מוחלטת, אם היה משוכנע כי אפשר שתהיה בעולם חוקה אחרת כמוה ביושריה וכנותיה, אז איך לו  לשקוד ללכת בעקבותיה בצורה נכונה?

על כל אדם שיהיה מודע לסופו אם יבחר במרדנות באללה המתעלה במקום המשמעת לו, ולא ללכת בדרכו הישרה, או אם ימשיך במשמעת ונשמע לחוקתו בחייו, לכן צריך שיהיה מאמין בחיים האחרים, ובקומתו לתחייה בין ידי אללה המתעלה ביום הדיו, וגומל לו על מעשיו,הן טובות יהיה טוב והן רעים יהיה רע. ומי שאינו יודיע דבר על חיים האחרים, אין הבדל בעיניו בין המשמעת ומרדנות, ואינו מבחין בין תוצאותיהן השונות, חושב שאחרי המוות אין שוני בגורלם של הנשמע לאללה ומי שמרד בו. איך מאחלים שאדם כזה יחדול בעצמו מעשיית עבירות כל עוד שהוא לא פוחד מנזקיהן על חייו בעולם הזה וקומו לתחייה בין ידי אללה ביום הדין, אך הידיעה הזאת לא עלתה לדרגת הוודאות, כי האדם אינו עומד על דבר בחשש ובהסוס, אך הוא יכול להמשיך בדבר, ויעמוד על המשמעת לו אם מוודה וודאות שלמה שהוא מועיל לו, גם כן לא יכול להתרחק מדבר, בלי שיהיה מוודה בנזקיו לו עצמו.

כל זה מראה כי אם אתה רוצה ללכת באיזו דרך, כדאי לך  שתהיה מודע לתוצאה וביעד שאתה מגיע אליו בסופו של דבר. כדאי שתהיה הידיעה שלך בדרגת הוודאות ומהימנות.

 

מובן האימונה:

מה שאמרנו לעיל על הידיעה והוודאות הוא "האימונה" זהו המובן האמיתי למלה אימונה. מי שידע המונוסייזם ותכונותיו האמיתיים, חוקתו, וגמול עובדי אללה על מעשייהם ביום הדין, גם היה מאמין בכל זה בלב לבו,הוא "המאמין" ומתוצאות האימונה שיהיה האדם מוסלימי, זאת אומרת שיהיה נשמע לאללה ועוקב אחרי חוקתו.

אולי כבר ידעת בעצמך כי האדם אינו יכול להיות מוסלימי בלי שיהיה מאמין. זיקתה של האימונה לאיסלאם כמו הזיקה של בגרעין לעץ, העץ אינו פורה בלי גרעין,ואם אפשר לבזר את הגרעינים באדמה ויפרה העץ,או יתפתח אך בחסרון, הן שהאדמה אינה פורה, או שיש זהום באוויר. גם כן אי אפשר שיהיה האדם מוסלימי אם אין בלבו אימונה, על אף שאפשר שתהיה אימונה בלבו והאיסלאם שלו לא מושלם, הן לקלישות כוחו והן לחסרון בלמודיו והשכלתו, והן בהשפעת סביבתו.

אם ידעת את כל זה, דע לך שיש לאדם ארבע דרגות בשני היסודות האלה: האימונה והאיסלאם.

1- אלה שמאמינים באללה אמונה תעשה מהם נשמעים לו, הולכים בדרכי הוראותיו, נרתעים מאיסוריו, כמו שהאדם נרתע לתפוס בגחלת משולהבת בידו, וממהר לעשות את המרצין אותו, כמו שהאדם ממהר להרוויח כספים, אלה הם המאמינים התמים.

2- אלה המאמינים באללה, אך האימונה שלהם אינה נותנת להם שיישמעו לו, ויתנהגו לפי הוראותיו בשלימות. אלה- על אף שהאימונה שלהם לא הגיעה עוד לשלימות- הינם בכל פנים מוסלימים, הם נענשים אך ורק לפי היקף מרדנותם, כאילו שהם פושעים, ולא בדרגת התוקפים המרדנים, כי הם מכירים למלך במלכותו,ורוכנים לחוקתו.

3- אלה שאינם מאמינים באללה, אך אתה רואה אותם עושים דברים דומים לאלה של המוסלימים, הם לאמיתו של דבר תוקפים, ומעשיהם שאתה רואה בהן טובות למראה העין,אין זאת משמעת לאללה, ולא הליכה לפי  חוקתו, שאין בה עצה. כמוה כאיש אינו מכיר למלך במלכותו, לא נכפף לחוקתו, ואם הוא מתנהג לפי שחולק בחוק המלך, לא נשפט כדי שהוא נאמן למלך ונשמע לחוקתו, כי אם מרדן ועובר על חוקתו.

4- אלה שאינם מאמינים באללה ועושים דברים הגונים, הם עוברים את החוק וההוראות שלו, הם בו בזמן הרעים ביותר באנשים התוקפים והמשחיתים. ברור מהחלוקה הזאת כי האימונה היא שתצומצם בה הצלחתו ואושרו של האדם בעולם הזה והעולם הבא, האיסלאם אינו נולד- שלם או חסר- נולד מגרעין  האימונה. כאשר אין אימונה תהיה כפירה, והכפירה נגד האיסלאם, כלומר יציאה על צוו אללה  בכל דרגותיו .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day