1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. הטענה שקול האישה הינו בּושה!

הטענה שקול האישה הינו בּושה!

Under category : ספקות ותגובות
28818 2009/04/02 2024/05/30
Article translated to : العربية English Français Nederlands

הטענה שקול האישה הינו בּושה!

 

רבות הן השמועות הרווחות בקרב האנשים שהופכות עם הזמן לעובדה מסולפת ורחוקה מהאמת. כך גם הטענה שקול האישה הוא בושה ואסור לו להישמע. ושהאיסלם תייג אותו תחת המושגים האסורים ביותר.

שמועה זו אינה נכונה ואינה אמת כלל. הוכחה חד משמעית המפריכה טענה זו היא הסיפור המוזכר בקוראן אודות הנביא משה עליו השלום שהלך למשות מים ופגש את שתי בנותיו של הנביא שועייבּ ( במקרא יתרו ) עליו השלום. ושתיהן דיברו אל משה עליו השלום. סיפור זה נזכר בקוראן: " וכאשר ירד אל באר מדין מצא עליה קבוצת אנשים שואבים מים. מעבר להם מצא שתי נשים שומרות על צאנן . אמר, מה היה לכן? אמרו, לא נוכל לשאוב בטרם יעלו הרועים , וגם אבינו כבר זקן ובא בימים. * הוא שאב למענן, אחר כך הוא ישב בצל ואמר, ריבוני , זקוק אני לכל אשר תזמן לי מטובךָ. * אז באה אחת מהשתיים וניגשה אליו בענווה ואמרה, אבינו מזמינךָ לשלם לך את שכרך עבור עזרתך שהגשת לנו. * בא אליו ושח לו את הסיפור שלו , אמר אל תחשוש , עתה ניצלתָ מקהל בני העוולה. " סורת הסיפורים : 23 / 26 ) .

  האם ייתכן שקול האישה נחשב לבושה ושתי בנות הנביא מדברות עם גבר והדבר מוזכר בקוראן?

וכיצד יהיה הדבר היגיוני, כאשר מתיר האיסלם לאישה להטיף מוסר, ולנהל עסקים במכירה ומסחר ואוסר עליה להשמיע את קולה? דבר שלא מתקבל על הדעת. אלוהים אמר בקוראן : " המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה. הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים את הזכּאת ונשמעים לאלוהים ולשליחו . כל אלה, אלוהים ירחם עליהם. הן אלוהים אדיר וחכם ."
( סורת התשובה : 71 ) .

מקרה נוסף המפריך טענה זו , היה כאשר נאם עומר בן אלח'טאב במסגד וקמה אישה מבין קהל המאזינים והזכירה לו את דברי אלוהים בנושא המוהר: " אם תרצו לקחת אישה תחת אישה – גם אם נתתם לראשונה סכום עתק, אל לכם להחזיר לעצמכם ולו שמץ ממנו. התִרצו לקחתו בכחש ובפשע ברור? " ( סורת הנשים : 20 ) . אז אמר עומר : צדקה אישה וטעה עומר!

ומתורת הנביא נזכיר אירוע המבטא בצורה ברורה את מעמדה של האישה באיסלאם:

אום סלמה, אישתו של הנביא מוחמד עליהם השלום סיפרה שבתו זינב נישאה לאבו אלעאס בן אלרביע בעודו כופר. וכאשר יצא הנביא עליו השלום אל אלמדינה, ביקשה זינב מבעלה רשות לצאת בעקבות אביה והוא הרשה לה. לאחר זמן, יצא בעלה בעקבותיהם וביקש מאשתו זינב להבטיח את שלומו באלמדינה. זינב ניגשה לבית אביה הצמוד למסגד, הורידה את המחיצה למחצה ואמרה בעודו הנביא מתפלל באנשים את תפילת שחרית : אני זינב בתו של הנביא עליו השלום, מכריזה בזאת שאבו אלעאס בן חסותי ושלומו מובטח ביניכם". כאשר סיים הנביא עליו השלום את תפילתו הצהיר בפני הנוכחים שלא ידע מקודם את דבר הכרזת בתו אלא בנוכחותם, ושמותר אפילו לפשוטי העם לקחת איש בחסותם.

האיסלם במקרים אלו, מתבטא כדת המכבדת ומרימה את מעמד האישה בחברה. הטענה שקול האישה הוא בושה היא טענה נכזבת והאמת היא שקול האישה נשמע וחיוני בחברה המוסלמית כי האישה הינה החלק השני בחברה זו.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day