1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s vóór en tijdens het eten

De Soenna’s vóór en tijdens het eten

52869 2007/11/30 2024/07/21

de soenna’s vóór en tijdens het eten 

1- het uitspreken van allah’s naam (het zeggen van bismilleh).

2- de rechterhand gebruiken.

3- eten van wat zich voor de eter bevindt. 
deze soenna’s zijn in deze hadith verzameld: “o jongen, noem allah’s naam, gebruik je rechterhand en eet van dat wat zich voor jou bevindt.” verteld door muslim.

4- als iets van het eten valt, wrijf het dan schoon en eet het op: van de hadith : “als een hap van één van jullie valt, wrijf dan het vuil eraf en eet het dan op…”.  verteld door muslim.

5- gebruik drie vingers bij het eten: “hij (vzzmh) at gewoonlijk door drie vingers te gebruiken.” verteld door muslim. dit is wat hij (vzzmh) meestal deed en dit is beter, tenzij men genood is anders te doen.

6- de manier waarop moeten worden gezeten terwijl men eet: zittend met de knieën en de bovenkant van de voeten op de grond, of het rechterbeen uitgestrekt en zittend op het linkerbeen, aan die wordt de voorkeur gegeven zoals door al-hafedh in “al-fat’h” wordt verklaard.

en er zijn soenna’s na het eten:

1- het bord helemaal leegeten en de vingers aflikken: de profeet (vzzmh) droeg ons op de vingers af te likken en niets in het bord te laten en hij zei: “je weet nooit waar de zegening zich bevindt.”

2- allah danken na het eten: “allah is tevreden over de dienaar die zijn maaltijd eet, en hem er daarna voor bedankt.” verteld door muslim.

eén van de smeekbedes van de profeet (vzzmh) na het eten: “alle dank zij aan allah, die me heeft gevoed en me heeft voorzien zonder enige macht of kracht van mijn kant.”

 de opbrengst van deze smeekbede: “al zijn voorgaande zonden worden vergeven.” verteld door aboe-dawoed, at-tirmidhi, ibn majah en al hafedh, en al-albani zei dat deze juist is.   

* het totaal aantal soenna’s waar de moslim zich aan moet houden tijdens het eten zijn er niet minder dan 15, als je er van uitgaat dat drie maaltijden in een etmaal worden gebruikt, zoals de meeste mensen.  deze soenna’s worden vermeerde als er tussen de drie maaltijden door iets wordt gegeten.                                          

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day