1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. דוגמאות מהאמונה באללה (4-4)

דוגמאות מהאמונה באללה (4-4)

772 2019/11/27 2024/04/24

היקום הרחב הזה, וכל מה שהוא כולל, שמשות, ירחים, כוכבים, מים, חיות, הכל מורכב מאטומים, והכל נמצא בהרמוניה ובארגון מופתי וממשיך להתקיים. כל זה מוכיח בפעם המי יודע כמה, שאללה האחד והכל יכול הוא מי שברא ועשה הכל. כמו שהאטומים בנויים מגרעין, ובתוכו פרוטונים ונויטרונים ומסביבו נמצאים אלקטרונים שמסתובבים סביב הגרעין. האלקטרונים האלה מסתובבים כנגד כיוון השעון מסביב לגרעין, והאדמה מסתובבת סביב השמש כנגד כיוון השעון, הכוכבים וכוכבי הלכת מסתובבים כנגד כיוון השעון במסלולים מסודרים, הגלקסיה שלנו נעה ומסתובבת כנגד כיוון השעון, ואפילו עולי הרגל מסתובבים סביב אלכעבה כנגד כיוון השעון. כל זה נותן וודאות מוחלטת שאל אחד, עם רצון אחד, ומדע ויכולת אחת, ברא והסדיר וארגן בסדר אחד את כל היקום הזה, וזה מוכיח שאין אלוהים מלבד אללה, הבורא והמארגן והמפעיל האמיתי בכל העולם הזה. אללה אמר בפרק 31 פסוק 11 : "זה מה שברא אללה, הראו לי מה בראו אחרים מלבדו".

 

עוד אמר אללה בפרק 27 פסוק 88 : "זה המעשה של אללה, המפליא לעשות כל דבר, והוא מכיר היטב את מעשיכם". וכך אנו רואים, שהסדר המופתי שנמשך מיליארדי שנים ללא תקלה, מראה שהבורא הוא אחד, והמארגן אחד ויחיד. אין ריבון זולתי, ואין אלוהים מלבדו. ואילו היה בנמצא יותר מאלוהים אחד ויחיד, היה האיזון שקבע בכל חלקיקי העולם הזה מתערער. אז תואר העליונות האלוהית הייתה מוסרת והיה כל אלוהים צריך לתאם עם כל אלוהים אחר מה יעשה ומה יגיד כדי שלא יתרחשו למחרת אסונות שאין להם גבולות, והחולשה הזאת ואי היכולת של הברואים הנזקקים והבורא היחיד אינו זקוק ואינו צריך. אבל כל דבר מהגרעין והאטום ועד הגלקסיה נזקק, והאל הבורא הוא השולט בכל, יתברך שמו ואין אלוהים עוד מלבדו.

 

אללה אמר בפרק 23 בפסוק 91 : "אללה לא הוליד בן, ואין איתו אף אלוהים אחר. אילו היה כזה, אז כל אלוהים היה הולך עם אשר ברא, והכל היו קמים זה על זה ...ישתבח שמו של אללה, ויתעלה מעל התארים אשר יתארוהו". אללה אמר בפרק 2 בפסוק 163 : "אלוהיכם אלוהים אחד הוא, אין אלוהים מלבדו, הרחמן והרחום". מהאמונה באללה, זה שאללה נמצא מעל השמיים העליונים על כס מלכותו, בלי לדעות ולשאול איך עלה מעל כל ברואיו, והוא העליון הגדול שאין כדוגמתו ואין לו דומה. אללה אמר בפרק 7 פסוק 54 : "ריבונכם הוא אללה, אשר בנה את השמיים ואת הארץ בששה ימים, ואחר כך עלה על כס המלכות".

אללה אמר גם בפרק 6 פסוק 18 :" הוא המושל מעל עבדיו, והוא הוא החכם היודע כל דבר היטב". אללה אינו "כלום" ואינו ואקום שמתפשט בכל מקום, אלא ישות שאין כדוגמתה בין כל ברואיו ואין יודע את ישותו של אללה חוץ ממנו. אין אחד שיכול להבין או לתפוס את מהותו של אללה, מהשכל האנושי, כי השכל הוא אכן מוגבל.

 

השליח מוחמד עליו השלום אמר: "חשבו על נפלאותיו ומתנותיו של אללה, ואל תחשבו על מהוו". כלומר, חשבו על מה שברא אללה, ואל תחשבו מי או מה הוא אללה. ולמרות שאללה נמצא על כס המלכות מעל הרקיע העליון, הוא נמצא כל הזמן בין ברואיו באמצעות שמיעתו וראייתו המקיפות את הכל, ובשאר יכולותיו ורצונותיו המקיפים כל. אללה אמר בקוראן, בפרק 57 פסוק 4: " והוא עמכם בכל אשר תהיו". יכולתו אכן מקיפה כל. אללה אמר גם בפרק 10 פסוק 61 : "לא תעסוק בדבר ותשמיע דבר ולא תעבוד עבודה, בלי שנצפה בכם עושים זאת. דבר לא נסתר מריבונך, אפילו דבר כמשקל גרגיר, לא בארץ ולא בשמיים, לא קטן מזה ולא גדול מזה. הכל נרשם בספר ברור".

 

אללה מארגן ומסדיר את כל העניינים של כל הברואים ממעל הרקיע השביעי, ומה שאללה ירצה, זה מה שיהיה, ומה שאללה לא ירצה, לא יהיה. אין תזוזה ואין רגיעה אלה בפקודתו, ולא יקרה מקרה אלא ברצונו, אפילו לא ייפול עלה מעץ אלא בידיעתו. אללה שולט בכ ויודע הכל ואין עוד אלוהים מלבדו. מהאמונה באללה, לחשוב ולהבין שכל החוקים וההלכה צריכים להיות רק מאללה, בלי מתחרים, כלומר שההלכות של אללה וחוקיו הם אשר יוליכו את כל הברואים, ושהם אלה שיארגנו ויסדירו את הכל לכל. אללה אמר בפרק 12 בפסוק 40 : "המשפט ניתן בידי אללה בלבד".

 

מפני שאללה הוא לבדו בורא היקום וכל מה שבו. הוא הבעלים של כל מה שביקום והוא מתנהג ברכושו כאוות נפשו. הוא המפרנס שמפרנס את כל הברואים, והוא אשר מסדיר ומארגן לברואים את כל העניינים שלהם ונותן להם מה שחסר להם, ובידו החיים והמוות, להזיק ולהועיל, לתת ולקחת, לכן כמובן שגם החקיקה תהיה אך ורק אצלו, כי אין מי שמבין יותר מהבורא ואין מי שרחמן ורחום יותר מהבורא.

למשל, אם תקנה מכשיר חשמלי, נניח מכונת כביסה, יתנו לך עםהקניה ספרון ובו הדרכה, כיצד להשתמש במכשיר. המדריך יהיה מהחברה שיצרה את המכונה, והמומחה הגדול ביותר למכונה הוא מי שיצר את חלקיה וחיבר אותם להיות מכונה. וכמובן, שימוש לא נכון בהוראות

הספרון או השענות על ספרון למכונה מסוג אחר, יקלקלו את המכונה. וכך גם בקשר לבני האדם, אללה הוא זה שברא את האדם ושם בו את המרכיבים שלו ונתן לו את היכולת לחיות בצלם רב יופי. אם אדם זה ילך לפי ספרי בוראו שהורדו לנביאים, הוא יצליח בחיים הללו ובעולם הבא. ואם יסרב וילך לפי ספריו של מישהו אחר, בטוח שזה יגרום לו סבל ויהרוס אותו. אללה אמר בפרק 7 פסוק 3: "נהגו על פי הדבר אשר הורד אליכם מאדונכם". אללה אמר גם בפרק 20 , פסוקים 123- 124 : "אז כל ההולך על פי ההדרכה שלי, לא יתעה ולא יסבול. אך כל המפנה את גבו לזכרי, ימצא את מחייתו בדוחק, וביום תחיית המתים נאסוף אותו מהקבר עיוור".

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day