1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. למה תיאר המערב את האיסלאם כדת של מלחמה ?

למה תיאר המערב את האיסלאם כדת של מלחמה ?

6098 2009/11/05 2024/04/19

 

 

דמותו של הערבי המוסלמי שהפיץ את האיסלאם על ידי החרב ואילץ אנשים פגיעים להמיר את דתם לאיסלאם, היא מבין התמונות המסורתיות הנפוצות ביותר בקרב העולם המערבי, כמו כן היא מהתמונות השגויות ביותר והרחוקות מהאמת.

ברור כי למשווקים של התמונה הזו יש אינטרסים רבים משיווקה, הכי פשוט הוא הדבקת מגמה ברוטלית בדת הזו כדי להפחיד את האנשים ממנה, כדי שלא יתרבו תומכיה, וכדי שימשיך המערב לראות בה כדת אויב.

הסיבות למשווקים לתמונה השגויה  הזו של האיסלאם הן פוליטיות ודתיות בבת אחת. אם נלמד את יחס העוין  הזה כלפי האיסלאם , נראה כי הוא נבנה על יסודות שבירים  ופגיעים וחוסר אוביקטיביות ואמינות, וחשוף את השנאה של המבקרים שלא אכפת להם להגיד את האמת ככל דאגתם על ההסתה נגד האיסלאם.

מבקרים אלה טוענים כי המוסלמים הראשונים אילצו אנשים להיכנס לאיסלאם , וכי דת זו מרשה לבצע מעשים ברוטליים והרג של עשרות אלפי בני אדם חפים מפשע בזמן מלחמות על מנת להטיל אימה על העמים החלשים והשקטים.

הם באים במסקנותם הללו לגבי האיסלאם באמצעות פרשנות מסוימת של פסוקי הקוראן והדרכותיו של הנביא מוחמד עליו השלום, והם מסרבים לקבל את הפרשנות האיסלאמית התקינה ורואים בה כלא נכונה, תוך שהם רואים את הפרשנות שלהם  היא המדויקת ביותר!

זה מגוחך ובאותה מידה משעשע , המבקרים האלה רוצים לפרסם את ההסבר שהם רוצים להאמין בו על האיסלאם ולא הפרשנות הנכונה של זה, פשוט כי הם רוצים שהתמונה של האיסלאם תהיה תמונה של עוינות ורשע, כדי להטיל אימה על אנשים ובכך ישנאו את האיסלאם.

בכל מקרה, אנו הולכים לדבר בהרחבה על העובדה של התפשטות האיסלאם, האם היתה באמת ע"י אילוץ עמים פגיעים או שהיתה לפי בחירתם ובחופש רב ?

אנו נראה ראיות מהקוראן , הסונה (המתארת את אורח חיי הנביא מוחמד עליו השלום) וההיסטוריה על העובדה של התפשטות האיסלאם וכיצד טיפל האיסלאם באויב בזמן מלחמה.

עם זאת, ומצד אחר, אנו נשווה בין מה שהביא האיסלאם ביחס למלחמה וההתמודדות עם האסירים והאנשים החפים מפשע לבין מה שהביאו שתי הדתות: הנוצרות והיהדות,באותו נושא.

 

 

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day