1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. הצלבנים צלו את בשר המוסלמים ואכלוהו!!!

הצלבנים צלו את בשר המוסלמים ואכלוהו!!!

3475 2009/11/05 2024/06/17

הצלבנים צלו את בשר המוסלמים ואכלוהו!!!

 

אדוורד ג'יפון דיבר על הטבח של הצלבנים בדרכם לירושלים, הוא אמר : כשחשים החיילים הצלבנים ברעב הם צלו את בשר השבויים שבידיהם, ואכלוהו.

 גם בוהימונד רצח כמה שבויים טורקים וצלה אותם בפומבי. הלא זה הוא הטרור האמיתי ?

צ'רלס מילז אומר: " החיילים הצלבנים נהגו להשחית את הגופות, הם ערפו ראשם של 2000 טורקים, והציגו ראשי אחרים כמזכרת לניצחון, הם תלו ראשי ההרוגים גם על המקלים של האוהלים, והשליכו ראשי אחרים ברחובות העיר ". כך נהגו תומכי ישוע, רצחו השבויים, התעללו בגופותיהם !!

איזו חמלה ורחמים עליהם מדברים הנוצרים ?  

מילז מוסיף : אחרי החורבן שחל בבתים ובארמונים, נצבעו הרחובות והסמטאות בצבע האדום, הצבע של הדם. פתחו החיילים במבצעי גניבה כאילו הם לא חיילים כרי אם גנבים.     

 

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day