1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך ( 6) התנ''ך המסולף קורא להפקיע אדמות 

לפי התנ''ך ( 6) התנ''ך המסולף קורא להפקיע אדמות 

3427 2009/11/05 2024/06/19

לפי התנ''ך ( 6)

התנ''ך המסולף קורא להפקיע אדמות של עמים אחרים!!!

בספרי התנ''ך המסולף  יש הרבה פסוקים שמעידים על כך כי היהדות קראה להפקיע אדמות של עמים אחרים אחרי גירוש בעליה האמיתיים. התנ''ך רואה באדמות אלה כמתנה מטעם האל שהבטיח להם את " הארץ המובטחת " לפי הטענה של היהדות. זה נזכר בספר יהושע: " 3 ואתם ראיתם, את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה מפניכם; כי יהוה אלהיכם, הוא הנלחם לכם: 4 ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם; מן-הירדן, וכל-הגוים אשר הכרתי, והים הגדול מבוא השמש: 5 ויהוה אלהיכם, הוא יהדפם מפניכם, והוריש אתם מלפניכם; וירשתם את-ארצם, כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם: " ( יהושע 23 : 3 – 5 ).

 

אבו סלמה אני לא מבינה.

1-     כשאתה משתמש במילה " התנ"ך" הסית קרא לרצח וכו', אתה שוכח שגם אנחנו מאמינים בספרים הראשונים, אז אולי כדאי להדגיש שמדובר שספרים שסולפו ולא במקור. אחד הדברים היפים ביותר אצלנו המוסלמים הוא שלעולם למשל לא תשמע מוסלמי אומר דבר רע על אחד מן הנביאים עליהם השלום, וזה שם את ידינו על העליונה. אבל ככה אם אנחנו מאשימים ישירות את ספריהם כמו שהם מאשימים את ספרנו – זה הופך אותנו להיות כמותם. וזה לא טוב. לדעתי צריך להדגיש שמדובר בספרים שסולפו.

2-     לדעתי השימוש בפסוק הזה שהבאת כאן לא ישרת כ"כ את המטרה שאתה מנסה להשיג , כי מבחינת היהודים – אליו דברי אללה יתעלה והוא הביטח להם את הארץ המובטחת – לא משנה מי יישב שם.אז מבחינתם זו הבטחת האל , שאגב יכולים לומר שהיא קויימה ומתקיימת כעת, ואין בזה כל רע. מקווה שאתה מבין למה אני מתכוונת.

   

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day