1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. מסעי הצלב ... טבח נוצרי לחסל את האיסלאם

מסעי הצלב ... טבח נוצרי לחסל את האיסלאם

3654 2009/11/05 2024/06/14

מסעי הצלב ... טבח נוצרי לחסל את האיסלאם

 

מסעי הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים הנוצריים בין המאה ה-11 והמאה ה-13. הם החלו כנסיונות לכבוש את ירושלים מן המוסלמים ( שנחשבו לכופרים לפי הוראות האפיפיורים ) ולהביאה תחת שלטון נוצרי, אך הפכו למלחמות טריטוריאליות. המשתתפים במסעות אלה נקראים צלבנים. במובן רחב יותר "מסע צלב" הינו כינוי למלחמה הנלחמת מסיבות דתיות, כגון הרקונקיסטה בה כבשו הנוצרים בחזרה את ספרד מידי המוסלמים, מסעות צלב כנגד האומות הלא נוצריות בצפון אירופה כגון הליטאים.

למרות שאירופה הייתה חשופה לתרבות המוסלמית במשך מאות שנים, דרך נקודות החיכוך בספרד ובסיציליה, הרבה מן המחשבה האיסלמית במדע, ברפואה ובאדריכלות פיעפעה אל המערב דרך מסעות הצלב. לדוגמה, הטירות האירופיות הפכו למבני אבן מאסיביים, כפי שראו הצלבנים במזרח.

אחד האפיפיורים שקראו למלחמה זו ב 1095 היה האפיפיור אורבאן השני, הוא כינה את המלחמה נגד המוסלמים ב " המלחמה הקדושה ". בגלל ההסתה הדתית מקרב אפיפיורם השתכנעו הלוחמים הצלבנים כי מלחמה זו היא למען האלוהים, בדרכם למלחמה הלוחמים היו שרים " זו היא המצווה של האלוהים ". זה היה המניע הבסיסי למלחמות אלו.

דברי האפיפיור אורבאן השני הסעירו את הרוחות נגד המוסלמים, הוא נהג לנאום בלוחמים לפני היציאה למלחמה, הנה קטע מאחד נאומיו: " זה הוא באמת רצונו של האלוהים, שתהיה המילה הנצחית ( רוח הקודש ) היא המניע שלכם, היא הצרחה שלכם במלחמה, כדי להחיות את אומץ הלב של תומכי המשיח. הצלב שלו הוא הסמל של ישועתכם, על כן שימו את הצלב האדום הזה, הצלב של הדמים על שכמכם כסמל ברור על החובה הקדושה שלכם. "   בסוף הנאום אמר האפיפיור אורבאן: " 38 ואשר לא-יקח את-צלובו והלך אחרי אינו כדי לי: " ( הבשורה על פי מתי 10 : 38).

נאום זה מבהיר כי מסעי הצלב היו מלחמות דתיות קדושות, שהנוצרים פתחו בהם על הוראות הנביא ישוע, והם צייתו להוראה זו וחיפשו את הסליחה וגן עדן דרך רצח המוסלמים !

והנה הוא אורבאן מורה לחיילים הנוצרים לענוד צלב אדום כסמל למשימה הקדושה שלהם!!

הצלב האדום הזה נודע כסמל לצבא הצלבני, ונחשב להוכחה מכרעת על האופי הדתי של מלחמה זו. ובפרקים הבאים אנחנו נגלה את ההתנהגויות של לוחמי מסעות הצלב, בכדי לראות את הרחמים והשלום שהביאה הנצרות אל ארץ הקודש, וזאת על פי עדויות מערביות.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day