1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. עריפת הראש היא הפגיעה הקלה

עריפת הראש היא הפגיעה הקלה

3329 2009/11/05 2024/06/18

עריפת הראש היא הפגיעה הקלה
ביותר במוסלמים

 

כוהן אבוס " רימונד דאגמיל " אמר: " כשתפסו חיילינו את חומות ירושלים ואת מגדליה החלו החיילים לערוף ראשם של המוסלמים שנמצאו שם, זו היתה הפגיעה הקלה ביותר שחלה בהם, רובם ככולם נבקעה להם הבטן, והאחרים קפצו מעל החומות כדי להציל את עצמם מידי הצלבנים.

הם ברחו ממוות למוות. זה לא היה מספיק ללוחמים הצלבנים, הם התכנסו בוועידה והתחייבו ביניהם להשמיד את כל שוכני העיר ירושלים שנמנו בעת זו ל- 60 אלף נשמה מהמוסלמים והיהודים.

הם הכחידו אותם ללא יוצא מן הכלל, בתוך שמונה ימים נרצחו הגברים, הנשים, הזקנים והתינוקות" .

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day