1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך (1) _ האם היהדות דת של שלום ?

לפי התנ''ך (1) _ האם היהדות דת של שלום ?

4114 2009/11/05 2024/06/17

לפי התנ''ך (1)

 

האם היהדות דת של שלום ?

הלא השתמשה היהדות בחרב ?

 

אנו מתחילים בהוראות הדתיות של היהדות במצב המלחמה, די לצטט את התנ''ך להבין שתי סוגיות חשובות, הראשונה היא: הספר הזה הורה להשתמש בחרב כדי לרצוח האנשים, אפילו העמים שוחרי שלום, והורה להפקיע האדמות ולגרש את בעליהן מהמולדת שלהם. הסוגייה השנייה היא שהוא מבהיר לנו את מידת האכזריות והברבריות שהורה התנ''ך ליהודים להשתמש בהם להכחיד את העמים הבלתי יהודים. לפעמים רבות מעשים אלה לא היו מוצדקים .

אין צורך להרחיק לחפש בספרי ההיסטוריה שהתמקדו במלחמות של היהודים אלא מספיק לקחת מבט חטוף בספר הקדוש של היהודים, התנ''ך המסולף . היהדות הורתה להשתמש בחרב , וקראה לפתוח במלחמות נגד העמים הבלתי יהודים. מלחמות אלו רובם ככולם נראו כמבצעים של השמדה המונית, שבהן שפכו היהודים הדמים ללא הבחנה בין קטין לקשיש, בין זכר לנקבה, הכל נרצח ללא רחמים.

פשעים אלה תוארו כפשעי מלחמה מדרגה הראשונה, כי בהם נשפכו הדמים של אזרחים פגיעים, החפים מכל פשע. אין אנו טופלים אשמת פשע על היהודים, איננו מזייפים את ההיסטוריה שלהם, אלא שהמקור של כל הדברים שנזכרו לעיל הוא התנ''ך, ואינו ספר של אחד ההיסטוריונים הרואה בעויינות את היהודים.  

בפרקים הבאים אנחנו מצטטים את התנ''ך, כדי לעמוד על מצוות האל של היהודים לצאת למלחמה, ולהשמיד מדינות, עמים ואומות מסיבות דתיות. הדבר אחד הוא שהיהודים נהגו במלחמותיהם לרצוח ולהשמיד כל ( זכר ) וכל אישה נשואה, ולכבוש את אדמותיהם, לשבות את ילדיהם, ולשרוף להם את הבתים !!!

אז, איפה המגנים את האיסלאם ?

הלא עיינו את פסוקי התנ''ך ?

ולמה לא דיברו על שאלה כזו ביהדות ?   

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day