1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. הנוצרים רצחו מתפללים במסגד אל- אקצה!

הנוצרים רצחו מתפללים במסגד אל- אקצה!

3666 2009/11/05 2024/06/17

הנוצרים רצחו מתפללים במסגד אל- אקצה!

 

בספרו " ההיסטורייה של מסעי הצלב " תיאר סטיפן רנסימן מה קרה בירושלים ביום הראשון לכיבוש של הצלבניים, הוא אמר:
" בבוקר של היום הראשון לצלבנים בירושלים, פרצה קבוצה של חיילים נוצרים לתוך המסגד שבו היו מוסלמים מתפללים את תפילת שחר, הם רצחו כל המתפללים.

שעות ספורות לפני הצהריים בא המפקד למסגד כדי לפקח על עבודת חייליו, הוא התקשה ללכת בין הגופות שהצטברו זו על זו, והדמים שהגיעו עד לברכיים. הטבח של ירושלים גרם לצער עמוק בכל רחבי העולם, מספר ההרוגים עדין לא ידוע, אלא שהטבח השאיר את העיר ריקה מכל נשמה. אפילו הנוצרים באירופה חשו צער מטבח הזה".

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day