1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך ( 8) היהדות אוסרת על מאמיניה לכרות ב

לפי התנ''ך ( 8) היהדות אוסרת על מאמיניה לכרות ב

3392 2009/11/05 2024/06/19

לפי התנ''ך ( 8)

היהדות אוסרת על מאמיניה לכרות ברית עם המדינות השכנות!!

 

התנ''ך המסולף מורה גם ליהודים לא לכרות ברית או לחתום על הסכמים עם מדינות שכנות, זה הובלט בבהירות בספר שמות: " 12 השמר לך, פן-תכרת ברית ליושב הארץ, אשר אתה בא עליה; פן-יהיה למוקש בקרבך: 13 כי את-מזבחתם תתצון, ואת-מצבתם תשברון; ואת-אשריו תכרתון: 14 כי לא תשתחוה לאל אחר; כי יהוה קנא שמו, אל קנא הוא" ( שמות 34 : 12 – 14 ).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day